หวนรำลึกนึกถึงอดีต ผ่านยุทโธปกรณ์เก่าใน พิพิธภัณฑ์กรมสรรพาวุธ

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / หวนรำลึกนึกถึงอดีต ผ่านยุทโธปกรณ์เก่าใน พิพิธภัณฑ์กรมสรรพาวุธ

ในบ้านของเรา ย่อมมีของเล่นเก่า ที่สะสมเก็บไว้มาตั้งแต่ครั้งยังเยาว์ แล้วใยกองทัพเล่า จะไม่มี… มองภาพอดีตที่เคยมีศึกสงคราม เราเห็นกองกำลังทหารของกองทัพสู้รบเพื่อปกป้องอธิปไตยแผ่นดินไทย ยิ่งถ้าเป็นสมัยอยุธยา เรียกได้ว่ามีสองมือถือดาบก็โก้แล้วแต่ทุกวันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปมาก เราเห็นกองทัพ มีอาวุธในการรบ ที่ล้ำเทคโนโลยี มีรถถัง OPLOT มียานเกราะใหม่ๆ ก็ชักอยากรู้แล้วว่า อาวุธยุทโธปกรณ์ในอดีตที่เคยเป็นเขี้ยวเล็บให้กองทัพนั้นหน้าตาเป็นเช่นไร วันนี้เราจะพาไปดูที่พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ ซึ่งตั้งอยู่ภายในกรมสรรพาวุธทหารบก ที่นี่เองเป็นที่รวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์ของไทย ตั้งแต่สมัยอดีตกาล ให้เรานั้นย้อนถึงภาพศึกสงครามในอดีตได้เป็นอย่างดี

หวนรำลึกนึกถึงอดีต ผ่านยุทโธปกรณ์เก่าใน พิพิธภัณฑ์กรมสรรพาวุธ

หวนรำลึกนึกถึงอดีต ผ่านยุทโธปกรณ์เก่าใน พิพิธภัณฑ์กรมสรรพาวุธ

การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธแห่งนี้ จะจัดเรียงอาวุธที่รวบรวมไว้ เป็นไปตามยุคสมัย ส่วนแรกที่เมื่อเดินก้าวเข้าไป จะพบอาวุธมากมายในสมัยอยุธยา โดยมีทั้งอาวุธฟันแทง มีด ดาบที่สองมือของนักรบและทหารกล้าต้องถือเพื่อรบระยะประชิดตัว มีปืนใหญ่วิถีลาด ยิงตรง ทลายสิ่งกีดขวางและวิถีโค้ง ยิงข้ามกำแพง ข้ามสิ่งกีดขวางมีปืนคาบชุด ปืนคาบศิลา สันนิษฐานว่าเหมาะกับการรบบนหลังช้าง ระยะหวังผลอยู่ที่ 300 เมตร ยังมีปืนคาบศิลาจำลองที่ท่านมุ้ย (หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล)จำลองขึ้นเพื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพยนตร์ของท่าน เมื่อถ่ายทำเสร็จท่านก็มอบไว้ให้พิพิธภัณฑ์เก็บรักษา

หวนรำลึกนึกถึงอดีต ผ่านยุทโธปกรณ์เก่าใน พิพิธภัณฑ์กรมสรรพาวุธ

ถัดจากนั้น เป็นอาวุธในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งจะจัดแสดงอาวุธที่ใช้ และสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ได้แก่ กลุ่มปืนใหญ่เหล็ก ชื่อ “รักษาพระศาสนา” ปืนใหญ่สำริดที่หล่อขึ้นในเมืองไทย ชื่อ “ฝ่าปลอมพล” และ “ปล้นปลอมทัพ” ซึ่งชื่อทั้งหมดของปืนใหญ่ตั้งขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ และปืนจำลองมาจากปืนใหญ่สำหรับยิงสลุตในงานพระราชพิธีต่างๆ และปืนแก๊ป ปืนใหญ่ลำกล้องทองเหลือง สมัยรัชกาลที่ 4 ที่นี่ ได้จำลองให้เล็กสำหรับยิงสลุต มีชื่อว่า “มหาฤกษ์” “มหาปราบยุค” “มหาจักร” และ “มหาไชย”

หวนรำลึกนึกถึงอดีต ผ่านยุทโธปกรณ์เก่าใน พิพิธภัณฑ์กรมสรรพาวุธ

จากนั้น ก็จะเป็นอาวุธสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นสมัยเลิกทาสท ตามที่ทราบกัน กลุ่มอาวุธในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็จะเป็นอาวุธที่ใช้ในการปราบฮ่อ ได้แก่ ปืนใหญ่บรรจุกระสุนท้ายลำกล้อง ปืนกลแกทลิ่ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ปืนเล็กยาว ปืนกลเบา ปืนครกทองเหลือง และปืนคาบศิลาปากแตร อีกด้วย

หวนรำลึกนึกถึงอดีต ผ่านยุทโธปกรณ์เก่าใน พิพิธภัณฑ์กรมสรรพาวุธ

ถัดมา เป็นอาวุธสมัยสงครามโลก โดยกลุ่มอาวุธสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นปืนใหญ่บรรจุกระสุนท้ายลำกล้อง และปืนกลแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ซึ่งต้องมีน้ำหล่อตลอดเวลา ส่วนอาวุธสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่ ปืนใหญ่สนาม ปืนใหญ่ทหารราบ ปืนกลแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ผู้นำชมบอกว่า ปืนกลในยุคสมัยนี้เป็นชิ้นเด่นของกรมสรรพาวุธเพราะทางสรรพาวุธสามารถผลิตได้ เอง คือ ปืนกลเบาแบบ 66

หวนรำลึกนึกถึงอดีต ผ่านยุทโธปกรณ์เก่าใน พิพิธภัณฑ์กรมสรรพาวุธ

จากนั้น ก็เข้าสู่กลุ่มอาวุธสมัยสงครามเวียดนาม จัดแสดงให้เห็นถึงรูปแบบอาวุธของฝ่ายพันธมิตร และฝ่ายคอมมิวนิสต์ ส่วนใหญ่เป็นของญี่ปุ่น และจีนแดง ซึ่งยึดมาได้จากสงคราม

นอกจากนี้ ก็ยังมีการจัดแสดงอาวุธในกลุ่มของเครื่องยิงลูกระเบิดแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับขนาดของปากลำกล้อง เช่น เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ 70 มม.เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ 84 มม.ไปจนถึง 90 มม.หลายคนสงสัยว่าปืนใหญ่ กับ เครื่องยิงลูกระเบิดต่างกันตรงที่ว่า ปืนใหญ่ชุดก่อนๆ จะยิงออกมาแล้วกระสุนจะไม่ระเบิด เพียงแค่เอาไว้ทลายสิ่งกีดขวาง ส่วนเครื่องยิงลูกระเบิดชุดนี้เมื่อยิงออกมาแล้วกระสุนจะระเบิดแตกออกตัวออกจากกัน

หวนรำลึกนึกถึงอดีต ผ่านยุทโธปกรณ์เก่าใน พิพิธภัณฑ์กรมสรรพาวุธ

ไม่เพียงแค่นั้น ที่นี่ยังมีการจัดแสดงกลุ่มเครื่องใช้ และเครื่องจักรในอดีต ของกรมสรรพาวุธทหารบก เพราะเมื่อก่อนทางสรรพาวุธมีโรงหล่อ หลอม และรีด สามารถขึ้นรูปได้เอง จึงมีเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ช้อนชุด ถาด กำปั่นทองคำแท่ง กำปั่นเงินสวัสดิการ กำปั่นเงินสโมสร หม้อกรองน้ำ เครื่องกลึงกระสุนต่างๆ ชิ้นส่วนเครื่องบรรจุดิน เครื่องเม้มปากปลอกกระสุน ทั้งหมดเป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบสายพาน และปลดประจำการแล้ว ในปัจจุบันใช้ระบบมอเตอร์แทน หรือเมื่อเราเปลี่ยนรุ่นนำเข้าของปืน หรือเปลี่ยนประเทศที่นำเข้าตัวเครื่องจักรในการทำปลอกกระสุนชุดเดิมก็ใช้ไม่ ได้อีกต่อไป

หวนรำลึกนึกถึงอดีต ผ่านยุทโธปกรณ์เก่าใน พิพิธภัณฑ์กรมสรรพาวุธ

และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มอาวุธวิจัยพัฒนา เป็นผลงานของกรมสรรพาวุธทหารบกที่ผ่านการวิจัยแล้ว มีทั้งที่ได้ประจำการ และไม่ได้ประจำการ ทั้ง ปืน กระสุน และระเบิด ซึ่งมีอุปกรณ์หนึ่งที่น่าสนใจ คือ  อุปกรณ์ปลูกเมล็ดพืชโดยการยิง เมื่อยิงกระสวยออกไปแล้วเมล็ดพืชก็จะแตกกระจาย เป็นการปลูกพืชที่แปลกตาไม่เคยเห็นมาก่อน ของโครงการวิจัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ได้เดินชมเหล่า อาวุธเก่าๆ นี้ ก็ชวนให้นึกถึงอดีต กว่าจะรักษาเอกราชชาติไทยมาได้ถึงจวบจนบัดนี้ เหล่าทหาร วีรชน คนไทย นักสู้ทั้งหลาย ต้องสละชีพ รบราฆ่าฟันกันมามาก ที่จะปกปักษ์รักษ์แผ่นดินไทยจากการรุกรานโดยชาติอื่นเลือด เนื้อแผ่นดิน ที่สูญเสียจากศึกไกล นั้นมากเพียงพอแล้ว อย่าให้ศึกใกล้ มาทำให้สูญเสียไปมากกว่านี้เลย…

หวนรำลึกนึกถึงอดีต ผ่านยุทโธปกรณ์เก่าใน พิพิธภัณฑ์กรมสรรพาวุธ

บทความน่าอ่านจาก http://www.emaginfo.com ร่วมกับ travel.mthai.com

www.emaginfo.com