พิพิธภัณฑ์เหรียญนานาชาติ แห่งแรกของโลก

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / พิพิธภัณฑ์เหรียญนานาชาติ แห่งแรกของโลก

กรมธนารักษ์เปิดตัวพิพิธภัณฑ์เหรียญนานาชาติ แห่งแรกของโลก หวังให้เป็นที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของไทย พร้อมเตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี 2 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคมถึง 30 กันยายนนี้

พิพิธภัณฑ์เหรียญนานาชาติ แห่งแรกของโลก

พิพิธภัณฑ์เหรียญนานาชาติ

พิพิธภัณฑ์เหรียญนานาชาติ ตั้งอยู่บริเวณถนนจักรพงษ์ ใกล้วัดชนะสงคราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเป็นแหล่งข้อมูลแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อค้นคว้าศึกษาและเรียน รู้ถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย และนานาชาติในแต่ละยุคสมัยเชื่อมโยงถึงปัจจุบัน ผ่านเรื่องราวที่ปรากฏบนเหรียญ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางสำหรับนักสะสมเหรียญ และผู้สนใจทั่วไปในการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลและกิจกรรมด้านเหรียญกษาปณ์และศิลปวัฒนธรรม

กรมธนารักษ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมธนารักษ์ในบริเวณพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ คือ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์เหรียญ ศูนย์ การเรียนรู้ (พิพิธบางลำพู) ตามโครงการคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดยประชาชนชาวไทย นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าชมได้ทุกวัน รวมถึงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557 โดยศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ เปิดให้เข้าชม เวลา 08.30 – 16.00น. พิพิธภัณฑ์เหรียญ และศูนย์การเรียนรู้ (พิพิธบางลำพู) เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00 – 18.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง. โทร.02-2260251 – 9 ต่อ 2209 โทรสาร 02-2259158 e-mail: emuseum@treasury.go.th

ข้อมูลและภาพ voicetv / กรมธนารักษ์ เรียบเรียงโดย Travel MThai