ขบวนแห่เทียนพรรษาสุดอลังการ จ.อุบลราชธานี

Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / ขบวนแห่เทียนพรรษาสุดอลังการ จ.อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาทุกปีในช่วงเดือนกรกฎาคม ณ สนามทุ่งศรีเมือง เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดได้เป็นอย่างดี…

ขบวนแห่เทียนพรรษาสุดอลังการ จ.อุบลราชธานี

ขบวนแห่เทียนพรรษาสุดอลังการ จ.อุบลราชธานีขบวนแห่เทียนพรรษาสุดอลังการ จ.อุบลราชธานี

ซึ่งขบวนของรถแห่เทียนพรรษามีความยาวยาวกว่า 500 เมตร  พร้อมทั้งขบวนฟ้อนรำจากคุ้มวัดต่างๆ ที่ร่วมกันส่งเทียนเข้าประกวดเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา และคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และชาวต่างชาตินับหมื่นคน ที่ต่างพากันมาชื่นชมความสวยงามของขบวนเทียนพรรษา

ขบวนแห่เทียนพรรษาสุดอลังการ จ.อุบลราชธานี

ที่อุบลฯ มีช่างแกะสลักต้นเทียนฝีมือดีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้อุบลราชธานีถือเป็นจังหวัดต้นแบบของ การจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ส่วนจุดเด่นของเทียนพรรษาจังหวัดอุบลฯ นั้น อยู่ที่ความสวยงาม อ่อนช้อย ประณีต และวิจิตรตระการตา ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวกับพุทธชาดก คำสอนทางพุทธศาสนา และวรรณคดี

ขบวนแห่เทียนพรรษาสุดอลังการ จ.อุบลราชธานี

การทำเทียนพรรษามี 2 แบบด้วยกัน คือ
1. การทำต้นเทียนประเภทแกะสลัก
ต้นเทียนประเภทแกะสลัก เป็นต้นเทียนสมัยใหม่ โดยใช้ขี้ผึ้งดีผสมกับขี้ผึ้งชนิดไม่ดี ในอัตราส่วน 5 ต่อ 1 หลังจากหล่อและกลึงต้นเทียนแล้ว จะเริ่มแกะสลักต้นเทียนด้วยขั้นตอน ดังนี้
– ออกแบบลายที่จะแกะสลัก โดยการ่างทั้งส่วนฐานลำต้นและยอดเทียน ใช้เครื่องมือแกะสลักซึ่งจะมีการเซาะ เจาะ ขีด และขูด ให้เป็นรูปสามมิติ เหมือนของจริง หรือรูปที่ร่างไว้ตามจินตนาการ แก้ไขส่วนที่บกพร่องในระหว่างการแกะสลัก อาจมีการผิดพลาดได้ เช่น รูปที่แกะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป หรือบางส่วนแตกหัก ก็ต้องแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย
2. การทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์
การหล่อต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ มีขั้นตอนและวิธีการคล้ายกันกับการหล่อต้นเทียนประเภทแกะสลักทุกขั้นตอน แต่มีความแตกต่างกัน 2 ประการ คือ
– การหล่อต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ ใช้ขี้ผึ้งคุณภาพพอใช้ได้ซึ่งมีราคาถูก แต่การหล่อต้นเทียนประเภทแกะสลัก ใช้ขี้ผึ้งคุณภาพดี และราคาแพงกว่า ทั้งนี้ ก็เพราะว่า หากขี้ผึ้งคุณภาพไม่ดี เมื่อแกะสลักลึกและซับซ้อนหลายขั้น ขี้ผึ้งจะแตกหัก
– ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ มักหล่อให้มีขนาดเล็กกว่าต้นเทียนประเภทแกะสลัก เพราะการหล่อต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ จะต้องนำไปกลึงให้เป็นรูปและขนาดเล็กลงบางส่วน แล้วจึงติดดอกเสริมโดยรอบให้หนาขึ้น ส่วนต้นเทียนประเภทแกะสลัก ต้องทำให้มีขนาดใหญ่

ขบวนแห่เทียนพรรษาสุดอลังการ จ.อุบลราชธานี ขบวนแห่เทียนพรรษาสุดอลังการ จ.อุบลราชธานีขบวนแห่เทียนพรรษาสุดอลังการ จ.อุบลราชธานี

ขบวนแห่เทียนพรรษาสุดอลังการ จ.อุบลราชธานี

ดูคลิป รายการ ไทยท้าทาย ตอน สร้างขบวนเทียนพรรษาสุดอลังการที่อุบลราชธานี

 หรือคลิกดูที่ http://video.mthai.com/channel/Mono29/player/1412065225.html

ภาพจาก http://www.hotelsthailand.com/event-festival/ubon-ratchathani-candle-festival.html