งานเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014 ที่ ม.เชียงใหม่

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014 ที่ ม.เชียงใหม่

เชิญรับชมการแสดงหุ่นละครจากต่างประเทศและการแสดงละครหุ่นจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557

งานเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014 ที่ ม.เชียงใหม่

งานเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014 ที่หอศิลป์ ม.เชียงใหม่

โดยในปีนี้มีคณะหุ่นจากต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวน 9 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน และยังมีคณะหุ่นจากภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยเข้าร่วมงานจำนวน 10 คณะ

เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุ่นละคร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทั้งตอกย้ำภาพลักษณ์และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแสดงหุ่นละครในภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากลต่อไปในอนาคต

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

– การแสดงหุ่นละครจากต่างประเทศและการแสดงละครหุ่นจากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
– การจัดกิจกรรม Workshop
– การออกร้านขายสินค้า Handmade และสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์
– การจัดกิจกรรมกาดมั่ว
– การสาธิตและนิทรรศการหุ่นละคร

ดาวน์โหลด (2) ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย