กึ่งทศวรรษ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / กึ่งทศวรรษ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ สำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผ่านนิทรรศการและสื่อผสมเสมือนจริงที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม (Interactive Self – Learning) ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ในโอกาสครบรอบ ๕ ปี อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดงานแถลงข่าวและเปิดงาน “กึ่งทศวรรษ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” โดยมี นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา

กึ่งทศวรรษ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

กิจกรรมพิเศษภายในงาน “กึ่งทศวรรษ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” เปิดให้ประชาชนเข้าร่วม ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา – ๒๑.๐๐ นาฬิกา

กึ่งทศวรรษ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

การสร้างสรรค์เทคโนโลยี ให้อาคารมีชีวิต ชุด “อัญมณี แห่งมหานคร”

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปรียบดั่งอัญมณีแห่งมหานคร ที่บอกเล่าเรื่องราวของยุครัตนโกสินทร์ผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย กำลังจะสร้างปรากฏการณ์ประทับใจ ในช่วงเวลา ๓๐ นาทีของทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา ๑๙.๑๕ ถึง ๑๙.๔๕ นาฬิกา โดยจะเป็นช่วงเวลาของประสบการณ์อันน่ารื่นรมย์ ที่ผู้สัญจรผ่านไปมาบริเวณหน้าอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จะได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงอันไพเราะ ดื่มดำกับแสงสีของอาคารที่เปลี่ยนไปตามจังหวะของเสียงเพลง โดยอาคารจะเปลี่ยนสีไปตามสีของอัญมณีทั้ง ๙ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของห้องจัดแสดงภายในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน ไพลิน มุกดาหาร เพทาย และไพฑูรย์ และตื่นตาตื่นใจไปกับ Interactive Window Display ที่ผู้สัญจรผ่านไปมาจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับหน้าต่างของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการเต้นรำและการแสดงท่าทางโขนผสานบทเพลง