TK park จัดเทศกาลสงกรานต์ บานตะไท 2558

Home / ข่าวท่องเที่ยว / TK park จัดเทศกาลสงกรานต์ บานตะไท 2558

วันเสาร์ที่ 11 – พุธที่ 15 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชวนพี่น้องผองไทย มาร่วมสืบสานประเพณีกับกิจกรรมบันเทิงเริงรมย์ ที่นิยมในคิมหันตฤดู กับ เทศกาลสงกรานต์ บานตะไท 2558

TK park จัดเทศกาลสงกรานต์ บานตะไท 2558

TK park

  • เชิญ ชม เชิดหุ่นกระบอก ตามจังหวะเครื่องปี่พาทย์ไทย
  • มามะเข้าครัว ลิ้มลองขนมไทย
  • พัน ผูก โพก คาด ผ้าขาวม้าสารพัดประโยชน์
  • ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ไทย

เรียนรู้กันทั้งครอบครัวที่อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น ๘ Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๒๕๗ ๔๓๐๐ หรือ www.tkpark.or.th

หมายเหตุ *TK park ปิดบริการทุกวันจันทร์