นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้เข้าชมฟรี ถึง 21 เมษายนนี้

Home / ข่าวท่องเที่ยว / นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้เข้าชมฟรี ถึง 21 เมษายนนี้

ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์อร่วมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน ของทุกปี เปิดให้เข้าชมนิทรรศการฟรี ตั้งแต่วันที่ ๑๗,๑๘,๑๙ และ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ โดยสามารถสำรองรอบเข้าชมทางโทรศัพท์ได้วันต่อวัน โทร ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔ ต่อ ๑๒๓

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้เข้าชมฟรี ถึง 21 เมษายนนี้

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้เข้าชมฟรี

– กรุณาโทรสำรองรอบเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง ในวันและเวลาทำการ
– สิทธิ์การจองบัตร ๒ ท่าน ต่อ ๑ สายการจอง
– กรุณายืนยันสิทธิ์รับบัตรเข้าชมก่อนเวลา ๓๐ นาที และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชมกรณี ผู้เข้าชมไม่มาในเวลาที่กำหนด

ที่มา :  www.facebook.com/Nitasrattanakosin