เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.เชียงใหม่

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.เชียงใหม่

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.เชียงใหม่

“Bike For Dad” จ.เชียงใหม่

เส้นทางจักรยาน
– จุดเริ่มต้นบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปั่นไปตาม ถ.โชตนา ผ่านสี่แยกข่วงสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อนุสาวรีย์ช้างเผือก ตรงไปประตูช้างเผือก เลี้ยงซ้ายไปตามคูเมือง ผ่านวัดเชียงยืน วัดชัยศรีภูมิ์ ผ่านประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลี้ยงซ้ายตรงประตูสวนดอก ผ่านโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านวัดสวนดอก ผ่านตลาดต้นพยอม ตรงไปผ่านหลังมอ เข้าประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านวงเวียนนาฬิกา ผ่านศาลาธรรม เลี้ยงขวาไปตาม ถนนห้วยแก้ว เลี้ยงซ้ายตรงแยกภูคำไปตามถนนคลองชลประทานเชียงใหม่ ผ่านศูนย์ประชุมนานาชาติและแสดงสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสนามกีฬา 700 ปี ผ่านทางเข้าห้วยตึงเฒ่า เลี้ยงขวาตรงแยกกองพันสัตว์ต่าง ผ่านโรงพยาบาลนครพิงค์ ตลาด ป.พัน 7 เลี้ยงขวาสิ้นสุดเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จุดพัก
– วันสวนดอก
– สนามรักบี้ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมเสริม
– กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
– กิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน