รวมเส้นทางปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 2015 ทั้ง 77 จังหวัด

Home / ข่าวท่องเที่ยว / รวมเส้นทางปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 2015 ทั้ง 77 จังหวัด

ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ซึ่งเป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

รวมเส้นทางปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 2015

ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ท่านสามารถดูข้อมูลเส้นทางปั่นเฉลิมพระเกียรติฯ ในแต่ละจังหวัดแบ่งตาม 4 ภูมิภาคดังนี้

1. เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “BIKE FOR DAD” ภาคเหนือ

ท่านสามารถดูเส้นทางจังหวัดในภาคนี้ทั้งหมด ที่ http://travel.mthai.com/news/126147.html

bike for dad ภาคเหนือ
เส้นทางกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ภาคเหนือ

 

2. เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “BIKE FOR DAD” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท่านสามารถดูเส้นทางจังหวัดในภาคนี้ทั้งหมด ที่ http://travel.mthai.com/news/126144.html

ปั่นเพื่อพ่อ 2015
เส้นทางกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

3. เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “BIKE FOR DAD” ภาคกลาง ตะวันออกและตะวันตก

ท่านสามารถดูเส้นทางจังหวัดในภาคนี้ทั้งหมด ที่ http://travel.mthai.com/news/126142.html

bike for dad เส้นทางปั่นจักรยาน
เส้นทางกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก

 

4.เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “BIKE FOR DAD” ภาคใต้

ท่านสามารถดูเส้นทางจังหวัดในภาคนี้ทั้งหมด ที่ http://travel.mthai.com/news/126155.html

ปั่นเพื่อพ่อ 2558
เส้นทางกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ภาคใต้

 

สามารถติดตามข่าวและประมวลภาพกิจกรรม BIKE FOR DAD ได้ที่ www.mthai.com/bikefordad

thumbshare