เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.พะเยา

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.พะเยา

แผนผังเส้นทางสิริมงคล กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดพะเยา

“Bike For Dad” จ.พะเยา

การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ (BIKE FOR DAD)” ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด คือ ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตามเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) รอบกว๊านพะเยา