เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.เชียงราย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.เชียงราย

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.เชียงราย

“Bike For Dad” จ.เชียงราย

2-10 พฤศจิกายน 2558  รับลงทะเบียนผู้ร่วมปั่นผ่าน website และจุดบริการลงทะเบียน ศาลากลางจังหวัด

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. การซ้อมปั่นจักรยานบนเส้นทางสิริมงคล ตามเวลาจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.  รับสิ่งของพระราชทาน หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.การปั่นจักรยานบนเส้นทางสิริมงคล ระยะทาง 29.9 กิโลเมตร ในจังหวัดเชียงราย

-กิจกรรม งานแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางจังหวัด)
-กิจกรรม มหกรรมอาหาร ปั่นเพื่อพ่อ (ศาลากลางจังหวัด)
-กิจกรรม การแสดงคอนเสริต (ศาลากลางจังหวัด)