เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.น่าน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.น่าน

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.น่าน

“Bike For Dad” จ.น่าน

กำหนดการเส้นทางจักรยาน

ขาไป
– จุดเริ่มต้นบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ต.สถาน ปั่นไปทางแยกวัดศรีพันต้น ตรงไปผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ถึงแยกข่วงเมืองน่าน เลี้ยวขวาผ่านวัดภูมินทร์ ตรงไปผ่านเรือนจำจังหวัดน่าน หลังจากนั้นเลี้ยวขวาตรงไปยังสี่แยกวัดอภัย เลี้ยวซ้ายปั่นไปบนถนนยัตรกิจโกศล ผ่านหออัตลักษณ์น่าน พระตำหนักธงน้อย ถึงบ้านน้ำครกใหม่

ขากลับ
– เส้นทางผ่านโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ตรงไปผ่านลานพระดิษฐานพระพุทธนาคินธนารักษ์ ตรงไปผ่านโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ตรงไปถึงแยกวัดศรีพ้นต้นให้เลี้ยวซ้าย ผ่านห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตรงไปผ่านที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน เลี้ยวขวามายังจุดสิ้นสุด ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

จุดพัก
– ลานพระพุทธนาคินธนารักษ์

กิจกรรมเสริม
1. ทำความสะอาดร่วมกัน
2. ออกกำลังกายเข้าจังหวะ