เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สุโขทัย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สุโขทัย

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สุโขทัย

“Bike For Dad” จ.สุโขทัย

2 – 10 พฤศจิกายน 2558     – การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”                          – ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”          ธันวาคม 2558

11 ธันวาคม 2558    – ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามเส้นทางสิริมงคลจังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 30 กิโลเมตร

กิจกรรมเสริม

– เวทีกลาง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย : การแสดงโขน โดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

– จุดพักขบวน วัดศรีชุม : การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย