เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ปราจีนบุรี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ปราจีนบุรี

แผนผังเส้นทางสิริมงคล
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดปราจีนบุรี

ด้วยรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00-18.30 น.สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ WWW.BIKEFORDAD2015.COM 
ลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2558
                 จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00-18.30 น. โดยกำหนดเส้นทางจักรยานว่า “เส้นทางสิริมงคล”  ระยะทาง 29 กิโลเมตร   จุดเริ่มต้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี และจุดสิ้นสุดที่ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โดยเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาศมหามงคลดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

ปราจีน