เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.อยุธยา

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.อยุธยา

แผนผังเส้นทางสิริมงคล
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดอยุธยา

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม

2 – 10 พ.ย. 58 จังหวัดเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทางเว็บไซต์ http://www.ayutthaya.go.th/bikefordad/
2 – 10 พ.ย. 58รับลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ห้องสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. และวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
20 พ.ย. 58 เวลา 15.00 น. จังหวัดซักซ้อมเส้นทางการปั่นจักรยานตามเส้นทางจริง
2 ธ.ค. 58 ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมพิธีการรับสิ่งของพระราชทาน และจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 ธ.ค. 58 พิธีมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 ธ.ค. 58 เวลา 15.00 น. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”

อยุธยา