เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ฉะเชิงเทรา

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.ฉะเชิงเทรา

แผนผังเส้นทางสิริมงคล
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดฉะเชิงเทรา

เส้นทางจักรยาน “สิริมงคลของจังหวัด” Bike for Dad จังหวัดฉะเชิงเทรา

1.ระยะทาง 29 กิโลเมตร

2.จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

3.จุดพักรถ 3 จุดคือ
3.1 วัดโสธรวรารามวรวิหาร
3.2 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
3.3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ฉะเชิงเทรา

4.เส้นทางจักรยาน “สิริมงคลของจังหวัด”
-จุดที่ 1 จุด Startหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกจากจุด Startเลี้ยวขวาถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง ผ่านหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เลี้ยวขวาผ่าน หน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเลี้ยวขวาเข้าถนนสวนสมเด็จตรงไปยังจุดที่ 2
-จุดที่ 2 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทราจากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ตรงไปถนนมหาจักรพรรดิ์ เลี้ยวขวาผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เลี้ยวซ้ายตรงจุดที่ 3
-จุดที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา เข้าสู่ถนนชุมพล ตรงไปตลาดบ่อบัว เลี้ยวขวาเชิงสะพานวรรณยิ่ง เลี้ยวขวาเข้าถนนพานิช เลียบริมแม่น้ำบางปะกง ตรงไปยังจุดที่ 4
-จุดที่ 4 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์(ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเก่า) ไปตามถนนพานิช เลียบริมแม่น้ำบางปะกง ตรงไปยังจุดที่ 5
-จุดที่ 5 วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง เข้าสู่จุดที่ 6
-จุดที่ 6 ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง เข้าสู่จุดที่ 7
-จุดที่ 7 ป้อมกำแพงเมืองเก่า (สวนมรุพงษ์) ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง ตรงไปจุดที่ 8
-จุดที่ 8 ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา) ถนนมรุพงษ์ ตรงไปจุดที่ 9
-จุดที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ถนนมรุพงษ์ ตรงไปจุดที่ 10
-จุดที่ 10 กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนศรีโสธร ตรงไปยังจุดที่ 11
-จุดที่ 11 อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ตรงไปยังถนนเทพคุณากรเข้าจุดที่ 12
-จุดที่ 12 วัดโสธรวรารามวรวิหาร (จุดพักรถจุดที่ 1) ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง ตรงไป เข้าสู่จุดที่ 13
-จุดที่ 13 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตรงไปตามถนนเทพคุณากร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสิริโสธร ตรงไปถึงสามแยกบายพาส เลี้ยวซ้ายไปตามถนนฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ตรงไปถึงสี่แยกคอมเพล็กซ์ เลี้ยวขวาใต้สะพาน ตรงไปยังจุดที่ 14
-จุดที่ 14 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ (จุดพักรถ จุดที่ 2 ทำกิจกรรม) ขากลับตั้งขบวนปั่นออกจากศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ถึงสี่แยกคอมเพล็กซ์ เลี้ยวซ้าย มาตามถนนบายพาสฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม ตรงไปข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง มาถึงสามแยกบายพาส เลี้ยวขวาเข้าถนนสิริโสธร เข้าสู่ จุดพักรถจุดที่ 3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันฯ ตั้งขบวนแล้วปั่นตรงมาตามถนนสิริโสธร เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าบุรีมายา บูติกแอนด์สปา รีสอร์ท เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตรงไปยังจุดที่ 15
-จุดที่ 15 สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทราตรงมาตามถนนมหาจักรพรรดิ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสวนสมเด็จ เลี้ยวซ้ายผ่านเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเรืองวุฒิ ผ่านที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เข้าสู่จุดสิ้นสุด (Finish) หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
-จุดที่ 16 จุดสิ้นสุด (Finish) หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

รวมระยะทางทั้งหมด 29 กิโลเมตร

ฉะเชิงเทรา