เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.นนทบุรี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.นนทบุรี

แผนผังเส้นทางสิริมงคล
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดนนทบุรี

ออกจากศาลากลางจังหวัด – ผ่านศาลหลักเมือง – ซ้ายออกถนนรัตนาธิเบศร์ –
ซ้ายแยกแคราย เข้าถนนติวานนท์ – ผ่านกรมพลาธิการทหารบก – ซ้ายสนามบินน้ำ
เข้าถนนนนทบุรี 1 – ผ่าน ปปช. และกองสลาก – ผ่านแยกคลังเชื้อเพลิงฯ –
ผ่านโค้งตลาดจิตเทวัญ – ผ่านกระทรวงพาณิชย์ – หน้าบริษัท ทีซีเค กรุ๊ป จำกัด (6.8 กม.)

ออกจากจุดพักรถ มุ่งหน้าแยกพระนั่งเกล้า – ขวาแยกพระนั่งเกล้า –
ขึ้นสะพานพระนั่งเกล้า (ตัวเก่า) – ลงสะพานฯ เข้าคู่ขนานถนนรัตนาธิเบศร์ –
ผ่านแยกไทรม้า – ซ้ายเข้าถนนราชพฤกษ์ (11 กม.)

ผ่าน อบต. บางรักน้อย – ซ้ายเข้าถนนราชพฤกษ์ – นนทบุรี 1 (มุ่งหน้าสะพานเจษฎา
บดินทรานุสรณ์) – เลี้ยวขวาบริเวณเชิงสะพานฯ เข้าถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ดอนพรหม (17 กม.)

ซ้ายเข้าซอยวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร – ผ่านหน้าเทศบาลเมืองบางศรีเมือง – เข้าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร (19 ก.ม.)

ออกจากวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร – ซ้ายเข้าถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ดอนพรหม
ผ่านแยกไฟแดงบางศรีเมือง ตรงเข้าซอยสุขาภิบาล 1 มุ่งหน้าถนนนครอินทร์
ซ้ายเข้าถนนนครอินทร์ (22 กม.)

มุ่งหน้าสะพานพระราม 5 – ขึ้นสะพานพระราม 5 ลงถนนนครอินทร์ มุ่งหน้าติวานนท์
ตรงเข้าถนนติวานนท์ (ผ่านหน้ากระทรวงสาธารณสุข) – ซ้ายแยกแคราย เข้าถนนรัตนาธิเบศร์ (ย้อนศร ถนนรัตนาธิเบศร์ ขาเข้า) – ขวาเข้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (29 กม.)

กิจกรรมเสริม ประกอบด้วย

1. ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3
2. เขียนคำปณิธาน “ทำความดีเพื่อพ่อ”

นนทบุรี