เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สตูล

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สตูล

เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ “Bike For Dad” จ.สตูล

สตูล

จังหวัดสตูลกำหนดเส้นทาง โดยผ่านสถานที่มงคลของจังหวัด รวม 9 สถานที่สำคัญ ดังนี้

1. สถานที่เสด็จ(พ.ศ. 2502) “ทุ่งเฉลิมสุข” /พิมาน (สนามหน้าศาลากลางจังหวัดและโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์)

2. มัสยิดบูเก็ตบุหงา/คลองขุด

3. วัดหน้าเมือง / คลองขุด

4. มัสยิดบ้านฉลุงใต้ / ฉลุง

5. สถานที่เสด็จ (พ.ศ. 2518)วัดดุลยาราม / ฉลุง

6. สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล / ฉลุง

7. สถานที่เสด็จ (พ.ศ. 2518)มัสยิดมำบัง / พิมาน

8. ศาลเจ้าโป๊เจ้เก้ง / พิมาน

9. วัดชนาธิปเฉลิม (อารามหลวง)

จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ