สงกรานต์ จังหวัดสมุทรปราการ 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สงกรานต์ จังหวัดสมุทรปราการ 2557

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2557 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สงกรานต์ จังหวัดสมุทรปราการ 2557

สงกรานต์ จังหวัดสมุทรปราการ 2556

เทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยประชาชนชาวพระประแดง กำหนดจัดงาน ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2557 ตลอดจนการเปิดรับสมัครการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย ที่บริเวณอำเภอพระประแดง

ทั้งนี้ งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง หรือสงกรานต์ปากลัด ถือเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายรามัญที่มีชื่อเสียง เป็น งานประเพณีเก่าแก่ของบรรพบุรุษชาวรามัญ หรือชาวมอญเมืองนครเขื่อนขันธ์ (อำเภอพระประแดง ในปัจจุบัน) ซึ่งสร้างเมืองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โดยประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คง อยู่สืบไป จนกลายเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และได้รับการยกย่องให้เป็นงานประเพณีวัฒนธรรมระดับชาติ

โดยนายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง (ทม.) พระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง หรือสงกรานต์ปากลัด ประจำปี 2557 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณอำเภอพระประแดง จึงขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงาน ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ดังนี้

– ขบวนรถแห่นางสงกรานต์

– ขบวนรถบุปผชาติที่สวยงามตระการตายาวกว่า 13 ขบวน

– การละเล่นพื้นเมือง สะบ้ารามัญ ที่อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า และหมู่บ้านรามัญ

– ประเพณีกวนกาละแมของดีคู่งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง

– เลือกชิมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย นานาชนิด บนลานคนเมืองนครเขื่อนขันธ์

สำหรับ ผู้สนใจสมัครเข้าประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย สมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 15 เมษายน 2557 (เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 0 2463 4841 (ไม่รับสมัครทางโทรสาร)

หมายเหตุ : ข้อมูลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย