ที่เที่ยวลำพูน ประเพณี ประเพณียี่เป็ง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง 2562 เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เที่ยวลำพูน

ไปแขวนโคม ขอพร ในเทศกาล “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ลำพูน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ไปแขวนโคม ขอพร ในเทศกาล “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ลำพูน

เชิญชวนนักท่องเที่ยว มาร่วมบูชา ถวายโคม แขวนโคม แด่องค์พระธาตุหริภุญชัย ในงานเทศกาล “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2562  ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน

เทศกาล “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ปี 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ลำพูน

เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือ ประเพณียี่เป็ง ที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย และถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ตามนี้

วันที่ 29 ตุลาคม
– เวลา 18.00 น. ชมขบวนแห่โคมล้านนา 2,000 ดวง

วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2562 มีการแสดงทางวัฒนธรรม และการประดับโคมไฟถนนคนเดินข่วงพันปี ถนนรถแก้วทั้งสาย ถึงประตูมหาวัน ผ่านกาดหนองดอกเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. ของทุกวัน

วันที่ 9 พฤศจิกายน  
– เวลา 18.30 น. ชมขบวนแห่โคมถวายบูชาองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย 
– เวลา 19.30 น. พิธีถวายโคม แด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย บริเวณลานวัดพระธาตุหริภุญชัย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 
– เวลา 19.00 น. พิธีถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีโดยเทศบาลเมืองลำพูน 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 
– เวลา 05.00 น. ฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย 
– เวลา 10.00 น. ชมการประกวดโคมลอยบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี และการประกวดกระทงเล็ก ดอกไม้สด ที่ลานด้านทิศใต้วัดพระธาตุหริภุญชัย 
– เวลา 19.30 น. การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ของจังหวัดลำพูน

เพื่อน ๆ สามารถบูชาโคมได้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ในราคาโคมละ 99 บาท และลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โคมละ 59 บาท พร้อมทั้งเขียนชื่อและข้อความขอพรลงบนโคม ก่อนจะนำโคมไปโคมแขวนด้วยตัวเอง

หากมาเที่ยวช่วงกลางคืน จะเห็นโคมหลากหลายสีสัน กระทบแสงไฟส่องสว่างสดใสสวยงาม​

ขอบคุณรูปภาพจาก: thainews.prd, สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน