สงกรานต์ หนองคาย 2556

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สงกรานต์ หนองคาย 2556

งานมหาสงกรานต์อีสาน หนองคาย ประจำปี ๒๕๕๖

กำหนดการ : ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : บริเวณเทศบาลเมืองหนองคาย และวัดโพธิ์ชัย  จังหวัดหนองคาย
รายละเอียดกิจกรรม :

ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๕๖
– กิจกรรมเทศกาลประติมากรรม และวาดทรายกับชุมชนครั้งที่ ๑ บริเวณหาดจอมมณี

๑๒ เมษายน ๒๕๕๖
– กิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรพ่อเมืองหนองคาย

๑๓ เมษายน ๒๕๕๖
– กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมดั้งเดิม และถือเป็นพิธีกรรมสำคัญ ในงานสงกรานต์หนองคาย คือ การอันเชิญหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหรองคาย ลงจากพระอุโบสถ แห่รอบเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำโดยทั่วกัน

๑๔ เมษายน ๒๕๕๖
– มีขบวนแห่รถบุปผชาติ

๑๕ เมษายน ๒๕๕๖
– การประกวดเทพีสงกรานต์

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
– ประกอบพิธีอันเชิญหลวงพ่อพระใส ขึ้นประดิษฐานภายในพระอุโบสถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ททท.สำนักงานอุดรธานี
โทร.๐๔๒ ๓๒๕ ๔๐๖-๗

เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/udonthani

…………………………………………………………………

ข้อมูล : http://songkran.tourismthailand.org