สงกรานต์ จังหวัดน่าน 2555

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สงกรานต์ จังหวัดน่าน 2555

ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดน่าน

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : บริเวณวัดสวนตาล และ วัดมิ่งเมือง
รายละเอียดกิจกรรม : ชมขบวนแห่ และการแสดงบนเวที การประกวดนางสงกรานต์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลเมืองน่าน โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๒๓๔ ต่อ ๑๓๘-๑๓๙ โทรสาร ๐ ๕๔๗๗ ๑๖๓๐ ต่อ ๑๓๓ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘ โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๙
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/phrae

………………………………………………………………………………………..
ข้อมูลจาก : http://songkran.tourismthailand.org