สงกรานต์ พะเยา 2555

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สงกรานต์ พะเยา 2555

งานประเพณีสงกรานต์อำเภอเชียงคำ

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ณ สวนสุขภาพเชียงคำ 100 ปี และวัดหย่วน ต.หย่วน พะเยา
รายละเอียดกิจกรรม :
– การทำบุญตักบาตร และพิธีสรงน้ำพระ
– พิธีสรงน้ำพระเถระ และผู้สูงอายุ ณ วัดหย่วน
– การประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์
– การประกวดเทพีสงกรานต์
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ
– ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ถนนศักดาบรรณกิจ และถนนพิศาล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
โทร. ๐ ๕๔๔๕ ๑๓๓๕ ต่อ ๑๐๒
……………………………………………………………………………………

ประเพณีตานตุง สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ

กำหนดการ : ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ณ วัดท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน พะเยา
รายละเอียดกิจกรรม :
– การทำบุญตักบาตร และพิธีสรงน้ำพระ
– พิธีตานตุงผ้าทอไทลื้อ แด่บรรพบุรุษ
– ชมการแสดงทางวัฒนธรรม และชิมอาหารไทลื้อ
– ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับชาวไทลื้อ ณ ถนนหน้าและหลังวัดท่าฟ้าใต้

*กิจกรรมเริ่มเวลา 07.00-17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.สระ
โทร.๐ ๕๔๘๙ ๑๕๑๓
……………………………………………………………………………………

งานประเพณีสงกรานต์พะเยา

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ลานอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
รายละเอียดกิจกรรม :
– การทำบุญตักบาตร และพิธีสรงน้ำพระ
– การประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์
– การประกวดเทพีสงกรานต์
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ
– ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ และลอดอุโมงค์น้ำ ณ ถนนชายกว้านตลอดสาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา
โทร. ๐ ๕๔๔๘ ๒๓๓๑, ๐ ๕๔๔๓ ๑๓๕๐
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/chiangrai
……………………………………………………………………………………
ข้อมูลจาก : http://songkran.tourismthailand.org