สงกรานต์ เชียงราย 2555

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สงกรานต์ เชียงราย 2555

งานประเพณีสงกรานต์ จ.เชียงราย ประจำปี ๒๕๕๕
(งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. ๑๓๗๓ และ ๑๓๗๔)

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : บริเวณสวนตุงและโคมเชียงรายเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ นำขบวนแห่ให้ประชาชนสรงน้ำ ณ วัดพระสิงห์ ขบวนแห่นางสงกรานต์ / การแข่งขันก่อเจดีย์ทราย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลนครเชียงราย
โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๓๓๓ ต่อ ๓๐๔-๓๐๕, ๓๐๗
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/chiangrai
………………………………………………………………………………………………

มหาสงกรานต์ 4 แผ่นดิน เมืองเชียงแสน

กำหนดการ : ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนและบริเวณใกล้เคียง
รายละเอียดกิจกรรม :
๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ สรงน้ำพระเจ้าล้านทอง
๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ ทำบุญตักบาตร
๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ ขนทรายเข้าวัด
๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ ชมขบวนแห่ ขบวนสาวงาม (เทพีสงกรานต์)
๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ประกวดสาวงาม, การแข่งเรือ ๔ ชาติ
๑๘ เมษานย ๒๕๕๕ ประกวดสาวงาม ๔ ชาติ (ไทย พม่า ลาว จีน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๑๑๐ ต่อ ๖เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๗๐๘๑
เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/chiangrai
………………………………………………………………………………………………

งานประเพณีสงกรานต์ แม่สาย ประจำปี ๒๕๕๕

กำหนดการ : ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย
รายละเอียดกิจกรรม :
– การทำบุญตักบาตร และพิธีสรงน้ำพระ
– การประกวดขบวนแห่ นางสงกรานต์ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ว แข่งทำอาหาร
– การแสดงบนเวทีจากสถาบันการศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เทศบาลการตำบลแม่สาย
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๑๒๘๘ ต่อ ๒๐๖เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/chiangrai
………………………………………………………………………………………………

ประเพณีมหาสงกรานต์อภิบาลปลาบึกเชียงของ

กำหนดการ : ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
สถานที่จัดงาน : ลานหน้าวัดหาไคร้
รายละเอียดกิจกรรม :
– พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชร
– การแข่งขันพายเรือขนาดเล็กประเภท ๑๐ ฝีพาย
– พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก (๑๘ เมษายา ๒๕๕๕)
– การประกวดเทพีสงกรานต์และการแสดงศึลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ
โทร. ๐ ๕๓๗๙ ๑๓๕๑เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/chiangrai
………………………………………………………………………………………………ข้อมูลจาก : http://songkran.tourismthailand.org