สงกรานต์ แพร่ 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สงกรานต์ แพร่ 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ชวนนักท่องเที่ยวที่กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวใน ช่วงสงกรานต์ ให้ลองเลือกมาเที่ยวที่เมืองแพร่ เพราะสงกรานต์ปีนี้ จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมเต็มที่ตลอด 13 วัน ระหว่างวันที่ 5-17 เมษายน 2557 เรียกได้ว่าเป็นสงกรานต์ที่นานที่สุดในภาคเหนือ

สงกรานต์ แพร่ 2557

สงกรานต์ แพร่ 2557

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า สงกรานต์ปีนี้ จังหวัดแพร่จัดเต็ม โดยจัดให้มีกิจกรรมต่อเนื่องถึง 13 วัน โดยเริ่มจาก

วันที่ 5 – 11 เมษายน 2557 งาน OTOP Mobile to the factory and festival for Songkran จำหน่าย สินค้า OTOP ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ และลานกาดสามวัย อำเภอเมือง ซึ่งจะมีการจำหน่ายผ้าม่อฮ่อมคุณภาพดี ผ้าพื้นเมือง สินค้าพื้นเมือง และอาหารพื้นเมือง จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

วันที่ 11 เมษายน 2557 งานประเพณีปี๋ใหม่น้ำตกห้วยโรง ที่ น้ำตกห้วยโรง อำเภอร้องกวาง มีกิจกรรมขบวนแห่พระพุททธรูป การประกวดนางสงกรานต์ การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มวยไทยสากล และดนตรีสดลูกทุ่งไทย (จัดงานต่อเนื่อง 11 – 16 เมษายน 2557)

วันที่ 11 เมษายน 2557 ประเพณีสงกรานต์อำเภอสูงเม่น ที่วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น มีกิจกรรมสรงน้ำพระครูบามหาเถร การแสดงกลองยาว รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

วันที่ 12 เมษายน 2557 พิธีบวงสรวงนางสิบสอง ที่สามแยกด่านนางฟ้า อำเภอสอง และวันที่ 16 เมษายน ขบวนแห่สงกรานต์ที่อำเภอสอง มีขบวนแห่สงกรานต์และการประกวดนางสงกรานต์จากทุกตำบล

วันที่ 13 เมษายน 2557 พิธีเปิดงาน “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งม่อฮ่อมแต้งามตา” ที่กาดสามวัย อำเภอเมือง จัดโดยเทศบาลเมืองแพร่ มีขบวนแห่ “รถแกงคั่ว” และการแข่งขันจุด “สะโป้ก”

วันที่ 13 เมษายน 2557 ประเพณีไหว้พระธาตุห้วยอ้อ ที่วัดพระธาตุห้วยอ้อ อำเภอลอง มีกิจกรรมประกวดซุ้มประตูป่า (จัดงานต่อเนื่อง 13 – 16 เมษายน 2557)

วันที่ 15 เมษายน ประเพณีสงกรานต์และสรงน้ำหลวงพ่อพุทธจักรล้านนาไทย ที่ สนามเสรีไทย และวัดหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ มีกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ การขนทรายเข้าวัด ประกวดก่อเจดีย์ทราย ประกวดซุ้มเล่นน้ำสงกรานต์ (จัดงานตั้งแต่ 12 – 15 เมษายน 2557)

สงกรานต์ แพร่ 2557
วันที่ 16 เมษายน 2557 ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองตอกสลอบ ที่ วัดบางสนุก อำเภอวังชิ้น มีกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระธาตุพระพิมพ์ ขบวนแห่ปีใหม่เมือง การประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวดซุ้มประตูป่า รำวงย้อนยุค การแข่งขันมวยไทย

วันที่ 16 เมษายน 2557 ประเพณีสงกรานต์เด่นชัย และสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย มีกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดนางสงกรานต์

วันที่ 16 เมษายน 2557 งานม่อฮ่อมล้อมสะโตก และถนนดนตรี (Phrae Symphony Orchestra) ที่สนามหลวงจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง มีการเชิญชวนให้ใส่เสื้อม่อฮ่อมไปชมการแสดงดนตรีดุริยางค์ล้านนา พร้อมรับประทานอาหารแบบขันโตก

และส่งท้ายในวันที่ 17 เมษายน 2557 ด้วยขบวนแห่สงกรานต์สุด อลังการจากทุกอำเภอ มารวมกันที่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง เพื่อแห่ไปยังสนามหลวงจังหวัดแพร่ จากนั้นมีการประกวดนางงามสงกรานต์ที่สนามหลวงจังหวัดแพร่

ส่วนไฮไลต์อยู่ที่การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสุดท้ายของการจัดงาน วันที่ 17 เมษายน 2557 ชาวแพร่ทั้งเมืองพร้อมใจกันเล่นน้ำสงกรานต์กันตลอดทั้งวันท่ามกลางสีเหลือง สดใสของดอกลมแล้ง (ดอกชัยพฤกษ์) บนถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองแพร่

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอชวนนักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ ให้ลองมาสัมผัสงานประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดแพร่ และเชิญชวนใส่เสื้อม่อฮ่อมเข้าร่วมงาน ในระหว่างวันที่ 5 – 17 เมษายน 2557 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ โทร.0-5452-1127

 

ขอบคุณข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย