งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว นิทรรศการ ย้อนยุค เที่ยวกรุงเทพ

แต่งชุดไทยย้อนยุค เดินเที่ยวงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / แต่งชุดไทยย้อนยุค เดินเที่ยวงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

แต่งชุดไทยย้อนยุค เดินเที่ยวงาน
อุ่นไอรัก คลายความหนาว

แต่งชุดไทยย้อนยุคเดินถ่ายรูปใจกลางกรุงเทพฯ โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ … สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ ขยายเวลาถึง 22.00 น.

เนรมิตพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ให้อบอวลไปด้วยบรรยากาศย้อนยุค ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของในหลวง ร.5 และ ร.9 การแสดงศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยสมัยอดีต สนุกกับกิจกรรมการถ่ายภาพโบราณ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ที่มาร่วมออกร้านจำนวนมาก

โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้

1.โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า การประปา ไปรษณีย์ไทย และธนาคารสยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน)

2.โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านจิตอาสา 904 ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ รวมทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลง

3.โซนร้านอาหารและร้านค้า ภายใต้แนวคิด ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย ซึ่งนอกจากซุ้มร้านอาหารไทยแล้ว ยังมีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุค

อย่างไรก็ตาม เพื่อแสดงออกถึงความเป็นไทยและความกลมกลืนเข้ากับบรรยากาศภายในงาน ขอเชิญชวนประชาชนแต่งชุดไทยย้อนยุค หากไม่มี สามารถสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพแทนได้ ทั้งนี้ไม่มีค่าบัตรผ่านประตู โดยเงินรายได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก: NNT, กรมประชาสัมพันธ์ 

ชมภาพงาน

“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ย้อนอดีต ห่มสไบ ใส่โจงกระเบน