ฉลองสมโภชยอดฉัตรทองคำฝังเพชร ทำบุญมาฆบูชา พระธาตุท่าอุเทน

ฉลองสมโภชยอดฉัตรทองคำฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน ในวันมาฆบูชา

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ฉลองสมโภชยอดฉัตรทองคำฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน ในวันมาฆบูชา

เชิญร่วมงานนมัสการและฉลองสมโภชยอดฉัตรทองคำฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน

จ.นครพนม พร้อมเททองหล่อพระ 3 องค์ในวันมาฆบูชา 1 มีนาคมนี้

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมมหากุศล วันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 ในงาน นมัสการและฉลองสมโภชยอดฉัตรทองคำฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน จ.นครพนม พร้อมร่วมงานบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ พิธีเททองหล่อพระ 3 องค์ในวันเดียว  ได้แก่ พระพุทธรูป ปางนาคปรก หน้าตัก 30 นิ้ว, พระอุปคุตหาเถระ ปางทรงบัลลังก์พญานาคราช หน้าตัก 30 นิ้ว, พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโนปางสมาธิ หน้าตัก 30 นิ้ว

“พระธาตุท่าอุเทน” ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2454 โดยการนำพาของ  “พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน” พระอริยสงฆ์ผู้ทรงบารมี เป็นผู้ที่คนไทยและลาว มีความเคารพศรัทธาสูงยิ่ง พระอาจารย์สีทัตถ์ได้ชักชวนพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้แก่ ชาวจังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดใกล้เคียง และประชาชนชาวลาว ร่วมกันก่อสร้างขึ้นไว้ใกล้แม่น้ำโขง เพื่อเป็นที่กราบสักการะของชาวไทยและชาวลาว ภายในพระธาตุเป็นที่บรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ที่หลวงปู่สีทัตถ์ ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เมื่อครั้งที่ท่านถือธุดงค์กรรมฐานจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ รวมทั้ง พระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาบรรจุถวายไว้ โดยในปีที่ผ่านมา วัดพระธาตุท่าอุเทนได้ร่วมกับกองทุนสืบสานธรรม, มูลนิธิธรรมดี และคณะศรัทธาสาธุชนทั่วประเทศ ทำการบูรณะองค์พระธาตุท่าอุเทน และ สร้างยอดฉัตรทองคำฝังเพชรหุ้มยอดฉัตรเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลามากว่า 105 ปี โดยได้รับการอนุมัติจากกรมศิลปากร ให้ดำเนินการอย่างเป็นทางการ ซึ่งขณะนี้ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์เสร็จบริบูรณ์แล้ว

ดังนั้นงานนมัสการพระธาตุท่าอุเทน ที่จะจัดขึ้นในวันมาฆบูชา 1 มีนาคมนี้ จึงมีความพิเศษกว่าทุกๆปี เนื่องจากจะมีการจัดงานฉลองสมโภชยอดฉัตรทองคำฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทนด้วย ซึ่งยอดฉัตร คือยอดสูงสุดของพระธาตุ แสดงถึงความหมายของพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของคำสอนและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการยกยอพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองคู่แผ่นดินไทยสืบไป นอกจากงานนมัสการและฉลองสมโภชยอดฉัตรทองคำฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทนแล้ว วัดพระธาตุท่าอุเทน ยังได้มีกำหนดจัดพิธีเททองหล่อพระ 3 องค์ในวันเดียวกัน ได้แก่ 1) พระพุทธรูป ปางนาคปรก หน้าตัก 30 นิ้ว เพื่อพระดิษฐาน ณ วัดพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี 2) พระอุปคุตหาเถระ ปางทรงบัลลังก์พญานาคราช หน้าตัก 30 นิ้ว เพื่อพระดิษฐาน ณ วัดพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี 3) พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโนปางสมาธิ หน้าตัก 30 นิ้ว เพื่อพระดิษฐาน ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน จ.นครพนม

โดยกำหนดการ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 6.30น. ทำบุญตักบาตรรอบองค์พระธาตุท่าอุเทนและริมแม่น้ำโขง จากนั้น เริ่มนมัสการและบวงสรวงสักการะพระธาตุท่าอุเทน เวลา 8.09น. จากนั้นเข้าสู่พิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระพุทธรูป ปางนาคปรก, พระอุปคุตหาเถระ ปางทรงบัลลังก์พญานาคราช และ พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโนปางสมาธิ ณ ลานหน้าพระธาตุท่าอุเทน เวลา 9.09น. โดยหลังจากพิธีเททองหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการถวายต้นเงิน เพื่อสมทบทุนจัดสร้างรูปหล่อพระ 3 องค์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส ดังนั้น วันมาฆบูชาปีนี้ ขอเชิญชวนสาธุชนร่วมมหามงคลสูงสุดแห่งชีวิต ด้วยการร่วมนมัสการและฉลองสมโภชยอดฉัตรทองคำฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน พร้อมสร้างพระ 3 องค์ในวันเดียว และปฏิบัติบูชา อานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่แด่ตนเอง ครอบครัว พระพุทธศาสนา แผ่นดินไทยสืบไป