ทำบุญ ปีใหม่ ทำบุญไหว้พระ ที่เที่ยวปีใหม่ วัดประยุรวงศาวาส ไหว้พระ 10 วัด ไหว้พระ ปีใหม่ ไหว้พระกับ ขสมก

ฟรี! ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล วันปีใหม่ กับ ขสมก.

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ฟรี! ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล วันปีใหม่ กับ ขสมก.

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรม ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562

ฟรี! ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล
วันปีใหม่ กับ ขสมก.

กรมการศาสนา จัดรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ขสมก. จำนวน 10 คัน วิ่งตามเส้นทางไหว้พระ 10 วัด ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้าวัด ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม และเสริมสิริมงคลชีวิต ช่วงปีใหม่ 2562 โดยมีรายชื่อวัดดังนี้

1. วัดราชโอรสาราม – วัดประจำราชกาลที่ 3
2. วัดอรุณราชวราราม – วัดประจำราชกาลที่ 2
3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม – วัดประจำราชกาลที่ 1
4. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม – วัดประจำราชกาลที่ 4
5. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม – วัดประจำราชกาลที่ 7
6. วัดสุทัศนเทพวราราม – วัดประจำราชกาลที่ 8
7. วัดบวรนิเวศวิหาร – วัดประจำราชกาลที่ 6
8. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม – วัดประจำราชกาลที่ 5
9. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก – วัดประจำราชกาลที่ 9
10. วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต) – วัดประจำราชกาลที่ 10

ในเส้นทาง รถผ่าน “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” และ “วัดบวรนิเวศวิหาร” ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้ที่สนใจสามารถขึ้นรถได้ ณ วัดที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 10 แห่ง รถจะมาทุก ๆ 30 นาที โดยประมาณ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 02-209-3728

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : รถเมล์ไทยแฟนคลับ Rotmaethai.com, กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, dra