ดอยหลวงเชียงดาว ที่เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว

ปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ฟื้นฟูสภาพป่า ถึง 29 ก.พ. 63

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ฟื้นฟูสภาพป่า ถึง 29 ก.พ. 63

ประกาศ ปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ถึง 29 ก.พ. 63

ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่มีความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ด้วยความสูงที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,225 เมตร โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินเท้าขึ้นสู่ยอดยอดได้ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม ของทุกปี

แต่จากสถานการณ์ไฟไหม้ผืนป่าดอยหลวงเชียงดาว ที่ลุกลามขยายวงกว้าง เมื่อเดือน มีนาคม-เมษายน 2562 ส่งผลให้ระบบนิเวศเกิดความเสียหายอย่างหนัก ผืนป่าถูกทำลายกว่า 4 พันไร่ รวมถึงมีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองเสียชีวิตในสถานการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ด้วย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงจำต้องปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง และเพื่อไม่เป็นการรบกวนต่อแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่า มีผลตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ หรือเบอร์โทรศัพท์ 053 456 623