งานต้นกล้าเกษตรแฟร์ ที่เที่ยวสระบุรี ทุ่งคอสมอส ทุ่งดอกไม้ ทุ่งทานตะวัน เที่ยวสระบุรี

งานต้นกล้าเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 จ.สระบุรี ชมทุ่งดอกไม้ ชิมเมล่อนหวานปลอดสารพิษ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานต้นกล้าเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 จ.สระบุรี ชมทุ่งดอกไม้ ชิมเมล่อนหวานปลอดสารพิษ

งานต้นกล้าเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 – 20 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังงูเห่า ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เข้าชมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

งานต้นกล้าเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 4 จ.สระบุรี ชมทุ่งดอกไม้ ชิมเมล่อนหวาน

หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชนบ้านวังงูเห่า ร่วมมือกันดัดแปลงพื้นที่กว่า 20 ไร่ ปลูกพรรณไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด ทั้งทุ่งดอกคอสมอสสีสันสดใส ทุ่งดอกทานตะวันที่บานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง รวมไปถึงผลไม้และผักเมืองหนาว ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมพร้อมถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

นอกจากนี้ บริเวณรอบ ๆ ไร่ ยังมีการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ เมล่องหวานกรอบ พืชผักจากแปลงปลอดสารพิษ สินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่มของชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย

ขอบคุณรูปภาพจาก : COEmorry