งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2553

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2553

  

งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2553
วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2553
ณ บริเวณสนามข้างสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา

  

กิจกรรม
– ขบวนรถตกแต่งด้วยลิ้นจี่และของดีจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา การประกวดลิ้นจี่ การประกอบอาหารคาวหวานจากลิ้นจี่ การจัดกระเช้าลิ้นจี่ นิทรรศการของหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา  การจำหน่ายลิ้นจี่ และผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดพะเยา

    

ติดต่อ สำนักงานจังหวัดพะเยา โทร. 0-5444-9601

   

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย