เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร

         

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร

   

มหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร

กำหนดจัดงาน
วันที่ 10 – 15 เมษายน 2553

พื้นที่จัดงาน
บริเวณ 9 พระอารามหลวง และพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์

    

 

 

กิจกรรมในงาน
• การจำลองสงกรานต์ 4 ภาค กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป 4 ภาค
การสาธิตทำอาหารและขนมพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรมจากภาคต่างๆ

 

001   002

 

กิจกรรม Hi-Light

• “สงกรานต์วิถีไทย” และ “ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง” เวลา 09.00 – 18.00 น. วันที่ 13 – 15 เมษายน 2553 บริเวณ 9 พระอารามหลวง และรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่
1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
3. วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร
4. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
5. วัดบวรนิเวศวิหาร
6. วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
7. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
8. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)
9. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

 

003   004

 

• กิจกรรมรณรงค์ “แต่งไทยเล่นน้ำสงกรานต์แบบวิถีไทย”  บริเวณถนนข้าวสาร โดยให้มีการรณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างถูกวิธี

 

• กิจกรรมสงกรานต์ถนนข้างสาร – บางลำพู – วิสุทธิกษัตริย์ บริเวณสวนสันติชัยปราการ ถนนข้าวสาร ถนนพระอาทิตย์ บางลำพู และวิสุทธิกษัตริย์
วันที่ 11 – 13 เมษายน 2553

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
TAT Call Center 1672
กองสร้างสรรค์กิจกรรม ททท. โทร. 0 2250 5522 ต่อ 3470-3

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย