การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55

Home / ข่าวท่องเที่ยว / การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55


การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
วันที่ 9-30 มิถุนายน 2553
มหาวิทยาลัยบูรพา

 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55


     หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ม.ศิลปากร จัดนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55 ในวันที่ 9-30 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30 -16.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี มีพิธีเปิดในวันที่ 9 มิ.ย. 53 เวลา 17.00 น.

ที่มา : http://www.edtguide.com/dontmiss/activity_detail.php?id=5923