ตำรวจท่องเที่ยวไทยล้ำหน้าเปิดตัว ผู้ช่วยเสมือนจริงอัจฉริยะ

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ตำรวจท่องเที่ยวไทยล้ำหน้าเปิดตัว ผู้ช่วยเสมือนจริงอัจฉริยะ

ตำรวจท่องเที่ยวก้าวไกล ร่วมกระตุ้นท่องเที่ยวไทยขยายตัวเปิดตัว Tourist Buddy Virtual Assistant & i-Exhibition ผู้ช่วยเสมือนจริงอัจฉริยะ ทำหน้าที่กล่าวต้อนรับทักทายนักท่องเที่ยว แนะนำความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านทางเทคนิคสุดล้ำ Hologram Projection พร้อมเปิดตัว Tourist Buddy Application  แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการให้ข้อมูลต่างๆ พร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชั่วโมง พบความไฮเทคล้ำสมัยของตำรวจท่องเที่ยวไทยวันนี้ ก่อนใคร ที่งานนิทรรศการ “Tourist Buddy Virtual Assistant & i-Exhibition” วันที่ 3 ถึง 16 เมษายน 2556 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Tourist Buddy Virtual Assistant

พลตำรวจตรี รอย อิงคไพโรจน์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่ง ธุรกิจการท่องเที่ยวจึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปี (2554-2558) ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศให้มากที่สุด โดยการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีความงดงาม ความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทย และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่า สามารถท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยสูงสุด

ตำรวจท่องเที่ยวไทยล้ำหน้าเปิดตัว ผู้ช่วยเสมือนจริงอัจฉริยะ

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวต่อว่า โครงการ “ Tourist Buddy Application ” คือการจัดทำ แอพพลิเคชั่นของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ลงในสมาร์ทโฟนของตนเอง และเมื่อนักท่องเที่ยวมีแอพพลิเคชั่นแล้ว จะสามารถขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากตำรวจท่องเที่ยวได้ 24 ชั่วโมง ทั้งยังระบุตำแหน่งของนักท่องเที่ยว ในขณะที่ขอความช่วยเหลือได้อีกด้วย รวมทั้งนักท่องเที่ยวจะได้รับการให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้ทุกเวลาที่ตนเองต้องการผ่านทางแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ในวันที่ 3-16 เมษายน 2556 นี้

Tourist Buddy Virtual Assistant

ทางกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวยังได้จัดนิทรรศการเปิดตัว “ Tourist Buddy Virtual Assistant & i-Exhibition ” ณ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว อาคารผู้โดยสารชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยนิทรรศการดังกล่าว เป็นนิทรรศการอัจฉริยะในรูปแบบที่ทันสมัย โดยจะให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ ผ่านบอร์ดนิทรรศการมีจุดทดลองใช้และดาวน์โหลด Tourist Buddy Application พร้อมเปิดตัว Tourist Buddy Virtual Assistant ผู้ช่วยอัจฉริยะเสมือนจริง ที่ทำหน้าที่กล่าวต้อนรับ ทักทายนักท่องเที่ยวและแนะนำให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว ผ่านทางเทคนิคล้ำสมัย Hologram Projection เพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงความก้าวล้ำ ทันสมัยและความมุ่งมั่นตั้งใจของตำรวจท่องเที่ยวไทยในการให้บริการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

Tourist Buddy Virtual Assistant

ในการเตรียมการปริมาณ นักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลมาเที่ยวไทยในอนาคตนี้ ในส่วนกรมการท่องเที่ยวให้ความเชื่อมั่นดูแลระบบวงจรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นระบบทัวร์ที่ได้รับมาตรฐานสากล/มัคคุเทศก์ การให้บริการต่างๆ ให้มีมาตรฐานสากล  ในส่วนการบริการและการดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมืออาชีพ ก็ยืนยันในการปฏิบัติของตำรวจท่องเที่ยว

Tourist Buddy Virtual Assistant

ขณะเดียวกัน หากนักท่องเที่ยวต้องประสบกับปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุ ก็ได้รับความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 อันเป็นความร่วมมือเพื่อให้การบริการในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมาตรฐานสากล และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย

Tourist Buddy Virtual Assistant