คาราวานรถโบราณท่องเที่ยวนครปฐม ปีที่ 8 “สิงหาพาแม่เที่ยวชุมชน เรียนรู้ผู้คนและวัฒนธรรม”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / คาราวานรถโบราณท่องเที่ยวนครปฐม ปีที่ 8 “สิงหาพาแม่เที่ยวชุมชน เรียนรู้ผู้คนและวัฒนธรรม”

 

คาราวานรถโบราณท่องเที่ยวนครปฐม ปีที่ 8


     สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม ชมรมการท่องเที่ยวนครปฐม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน คาราวานรถโบราณท่องเที่ยวนครปฐม ปีที่ 8 “สิงหาพาแม่เที่ยวชุมชน เรียนรู้ผู้คนและวัฒนธรรม” ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2553 โดยมีรถโบราณกว่า 30 คัน ร่วมขบวน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ในมิติวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

     นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณฯ เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะพาสมาชิกผู้ร่วมคาราวานทุกท่านเดินทางท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และธรรมชาติตลอดเส้นทางในจังหวัดนครปฐมอย่างมีคุณค่า 1 วันเต็ม จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทุกด้าน ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และการท่องเที่ยว ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศหลายแห่ง รวมทั้งยังเป็นพื้นที่รวมด้านศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน วิถีชีวิตชุมชนที่น่าสนใจและน่าศึกษาอีกจำนวนมาก

 

คาราวานรถโบราณท่องเที่ยวนครปฐม ปีที่ 8 คาราวานรถโบราณท่องเที่ยวนครปฐม ปีที่ 8


     โดยออกเดินทางจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า สู่จังหวัดนครปฐม ตั้งขบวนและพิธีปล่อยขบวนที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน และเดินทางผ่านเรือกสวนไร่นาพื้นที่สีเขียว บ่อกุ้ง บ่อปลา ไปสู่ชุมชนไทยทรงดำบ้านสะแกราย ชมวิถีชีวิตชุมชน ศิลปหัตถกรรมของชาวไทยทรงดำ จากนั้นนั่งรถรางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นไปดิน จากนั้นเดินทางผ่านย่านชุมชนไปสู่พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย รับฟังความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านที่มีอุดมการณ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และชมเครื่องใช้สอยในการทำนา แล้วเดินทางไป สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ จากนั้นขับผ่านสวนต่างๆ ลัดเลาะย่านชุมชนผ่านที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีไปยังชุมชนชาวสวนคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนเสมอ ร่วมกิจกรรมนั่งเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลอง ชมนาบัว หรือนั่งรถอีแต๋น ชมสวนผลไม้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรม และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สมาชิกรถโบราณที่ร่วมขบวนในวันนี้

ผู้สนใจจะเข้าร่วมเดินทางในกิจกรรมครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายประสานงานหมายลข 0-3433-2607, 0-3433-2109 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม หมายเลข 0-3475-2847-8

ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม