เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินดันยอดนักท่องเที่ยวพุ่ง 10%

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินดันยอดนักท่องเที่ยวพุ่ง 10%

เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินดันยอดนักท่องเที่ยวพุ่ง 10%

 

image

 

นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( สทท.) เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2554 อย่างมาก ในเรื่องความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และคาดว่าในปี 2554 นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 8-10% เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 17.01-17.32 ล้านคน มีรายได้ 6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% และนักท่องเที่ยวชาวไทย 90 ล้านคน มีรายได้ 417,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7%

 

สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวตลอดปี 2553 สทท.คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 15.75 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณ 1.59 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 11.2% ก่อให้เกิดรายได้ 5.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณ 9.8% และคนไทยที่เดินทางเที่ยวไทยในปี 2553 เพิ่มขึ้น 5% จากจำนวน 86.4 ล้านคน ในปี 2552 หรือเพิ่มเป็น 90.7 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 3.9 ล้านบาท

 

นอกจากนั้น สทท.ยังมีการสอบถามความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการท่องเที่ยวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในไตรมาสแรกปี 2554 พบว่าจะดีขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย เป็นผลจากปัจจัยบวกต่างๆ ได้แก่ การเมืองเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจไทยที่กำลังดีขึ้น การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวโดยภาครัฐมีอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องการแข็งค่าของเงินบาท

 

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ สทท.ต้องการให้รัฐบาลเร่งสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวของเอกชนให้อยู่ในสัดส่วน 2-3% จากเดิมอยู่ที่ 1-1.5% ,เร่งดำเนินการแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 มาใช้โดยเร็ว ,เร่งให้แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเป็นแหล่งกระจายรายได้และแข่งขันระดับโลกได้ ,เร่งแก้ไขปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ,เร่งพัฒนาบุคคลากรให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการในอนาคต ,เร่งหาองค์กรส่วนกลางมาบริหารงานให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในเรื่องการผลักดันท่องเที่ยวไทยให้เป็นวาระแห่งชาติ และเร่งเปิดสายการบินไปยังภูมิภาคให้มากขึ้น