ผู้ประกอบการภูเก็ตโวย! พ.ร.บ เหล้าใหม่ ฉุดท่องเที่ยวหด

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ผู้ประกอบการภูเก็ตโวย! พ.ร.บ เหล้าใหม่ ฉุดท่องเที่ยวหด

ผู้ประกอบการภูเก็ตโวย! พ.ร.บ เหล้าใหม่ ฉุดท่องเที่ยวหด

 

ชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองภูเก็ตจับมือชมรมผู้ประกอบการค้าร้านอาหารเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้าน จัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็น พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม่ ชี้ไม่ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและไม่ได้ผลในการลดการบริโภคสุรา

 

image

 

นายจักรกฤษณ์ ศิริยงค์วัฒนา ตัวแทนชมรมผุ้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองภูเก็ตและชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารเทศบาลนครภูเก็ต กล่าวว่าร่างอนุบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 ฉบับ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 500 เมตร, การติดภาพฉลากคำเตือนที่บรรจุภัณฑ์, มาตรการห้ามจำหน่ายเหล้าปั่น และการกำหนดสถานที่หรือบริเวณที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนยานพาหนะ ซึ่งร่างอนุบัญญัติดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการสถานบันเทิง ร้านอาหารและการท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ตเป็นอย่างมาก