จ้างผู้เชี่ยวชาญสหรัฐ ทำแผนท่องเที่ยว 20 ปี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / จ้างผู้เชี่ยวชาญสหรัฐ ทำแผนท่องเที่ยว 20 ปี

จ้างผู้เชี่ยวชาญสหรัฐ ทำแผนท่องเที่ยว 20 ปี

นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตนได้มอบให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ไปจัดทำยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวไทยใน 20 ปีข้างหน้า ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของไทยที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะทำร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในรูปแบบคณะทำงาน โดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันการกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวไทยในอนาคต

ทั้งนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณสูงพอสมควรในการจัดทำแผนนี้ และคาดว่าจะจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนการท่องเที่ยวอย่างสหรัฐอเมริกามาช่วยในคณะทำงาน เนื่องจากมองว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้นำหลายๆ ด้านในระดับโลก ซึ่งมีนักวิชาการเป็นจำนวนมากที่มาร่วมให้ควสามคิดเห็น เชื่อว่าจะมีการวางแผน วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ดีกว่าที่ไทยจะดำเนินการด้วยตัวเอง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 แนวคิดในการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกามาช่วยจัดทำแผนการท่องเที่ยวนั้น เนื่องจากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เห็นว่าเพียงแค่นักวิชาการในไทยคงไม่เพียงพอ เราจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมทำงานด้วย ซึ่งการที่เราใช้ผู้เชี่ยวชาญคนไทยอย่างเดียวนั้น เหมือนเป็นการมองกระจกฝ่ายเดียว เมื่อเทียบกับการจ้างสหรัฐอเมริกามาร่วมทำงานด้วย ก็เหมือนคนนอกมองว่าเรายังขาดตรงไหน จุดอ่อนคืออะไร ให้คนนอกเป็นคนมองผ่านเข้ามาจะครอบคลุมกว่า” นายสมบัติ กล่าว

อย่างไรก็ตามกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เชื่อว่าถ้าดำเนินการได้ตามแผนงาน ไทยจะขึ้นแซงสิงคโปร์ ที่มีแผนท่องเที่ยว 10 ปี ซึ่งเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมาก เนื่องเป็นประเทศเล็กๆ ไม่มีทรัพยากร ประวัติศาสตร์ ประเพณีที่ยาวนานเหมือนไทย แต่สามารถที่จะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชียได้

นอกจากนี้ในอนาคตสิงคโปร์มีแนวคิดที่จะสร้างโดมใต้น้ำ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ทำให้ไทยจะต้องเร่งคิดที่จะหายุทธศาสตร์ทางการท่องเที่ยวเพื่อการแข่งขันในอนาคตโดยเฉพาะหลังการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 เชื่อว่าประเทศใดที่มียุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ดี จะมีสิทธิ์ดึงส่วนแบ่งนักท่องเที่ยวได้มาก ถ้าไทยยังมีแผนที่ไม่รัดกุม

นายสมบัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจ้างผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกามาจัดทำแผนการท่องเที่ยว มีข้อดีตรงที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งถ้าจ้างชาติในเอเชียจะทำให้เกิดแนวคิดที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ เช่น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สึนามิ มีหลายประเทศที่ใช้จุดนี้มาดึงผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยวจากไทยไป ดังนั้นไทยจะต้องจ้างประเทศที่ไม่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อที่แผนยุทธศาสตร์ทางการท่องเที่ยวจะได้ออกมาสมบูรณ์แบบและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*****************************************************