หนังสือท่องเที่ยวเชิงภาษาชุด “ Survivor ” จาก สนพ.อมรินทร์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / หนังสือท่องเที่ยวเชิงภาษาชุด “ Survivor ” จาก สนพ.อมรินทร์

สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง เอาใจผู้อ่านที่สนใจในเรื่องท่องเที่ยวและภาษา กับ หนังสือสอนภาษาเชิงท่องเที่ยวชุด “ Survivor ” ซึ่งชุดนี้ประกอบด้วยกัน 4 เล่ม ได้แก่ Survivor อังกฤษ, Survivor ลาว, Survivor เวียดนาม, Survivor ไท่กว๋อ

Survivor

หนังสือ สอนภาษาเชิงท่องเที่ยวชุด ” Survival “ เป็นหนังสือสอนภาษาแนวใหม่ที่อ่านง่ายและใช้ได้จริง เพียงปลายนิ้วสัมผัส เมื่อเกิดความสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ เพียงชี้ลงไปในคำศัพท์และรูปภาพ ที่ต้องการสื่อกับคนท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาแต่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว เรียนต่อ หรือสนใจในภาษาอังกฤษ, ลาว, เวียดนาม, และนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวจีน หรือคนจีนมาเที่ยวไทย ก็ยังใช้ได้

โดยแบ่งเนื้อหาบทสนทนาออกเป็นหมวดๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เริ่มตั้งแต่ ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ การเดินทาง ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว คำทักทาย ไปจนถึงเหตุด่วนและเรื่องฉุกเฉิน ผ่านภาพประกอบตัวการ์ตูนน่ารักๆ 4 สีสวยงาม น่าอ่านเป็นอย่างยิ่ง ที่รับรองได้ว่าหากคุณมีเล่มนี้รับรองความ Survival อย่างแน่นอน

หาชื้ออ่านได้แล้ววันนี้ ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม http://amarinpocketbook.com/