เยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรม การตกแต่งต้นเทียน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรม การตกแต่งต้นเทียน

นางสาวยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  ใน ระหว่างวันที่ 14 กรกฏาคม 2553  ที่วัดบูรพาราม จ.อุบลราชธานี  ททท.สอบ. ได้กำหนดจัดพิธีเปิด กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียน  ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2553   การจัดพิธีเปิดดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายสุรพล สายพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

6130-attachment

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลฯ ให้มีความยั่งยืน และน่าสนใจยิ่งขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะสนในมาเที่ยวชมงาน เฉพาะในวันแห่เทียนเท่านั้น  แต่ผู้ที่ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน  จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงเบื้องหลังของต้นเทียนที่สวยงามว่าต้อง ผ่านกระบวนการในการจัดทำอย่างยากเย็น และใช้เวลาเตรียมการนานนับเดือน  ต้องใช้ช่างพื้นบ้าน แรงศรัทธา และความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก  นอกจากพิธีเปิดแล้ว ยังมีพิธีมอบโล่ห์ และเกียรติบัตร แก่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  จ.อุบลราชธานี   ทั้งยังมีการจัดเสวนา “สืบสาย ลายศิลป์ ศิลปินเทียนเมืองอุบลฯ” เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ แนวทางในการสืบสานศิลปะ การทำเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ ให้ยั่งยืนต่อไป  หลังจากนั้นแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานจะได้ร่วมกันเดินทางไปเยือนชุมชน คนทำเทียน ที่วัดทุ่งศรีเมือง วัดท่าวังหิน และวัดหนองบัว  ตามลำดับ

6131-attachment

นาง สาวยุพา ปานรอด  ยังกล่าวเสริมอีกว่า  เพื่อเป็นการต่อยอดการจัดกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานี ยังได้ร่วมกับ ททท.สอบ. และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี   จัดทัวร์นำร่อง  เพื่อสัมผัสกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เยือนชุมชน คนทำเทียน”  ในราคาพิเศษ เพียงท่านละ 169   จำนวน 6 รอบ ในวันที่ 16-18 และ 23 – 25 กรกฏาคม 2553  เพื่อนำนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมชุมชน คนทำเทียน ที่วัดสำคัญๆ ของเมืองอุบลฯ เช่น วัดศรีประดู่ วัดหนองบัว วัดทุ่งศรีเมือง ฯลฯ  เป็นต้น

เยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมการตกแต่งต้นเทียน

 

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่ 
ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-243770   หรือ ที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1510 หรือ 1529

ที่มา : http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID=1646&NEWS=1