เที่ยว 9 วัด แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรมจังหวัดเลย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เที่ยว 9 วัด แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรมจังหวัดเลย

 

เที่ยว 9 วัด แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรมจังหวัดเลย


     เลย ทราเวล ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ขอ เชิญผู้ที่สนใจ เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม สัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทเลย มนต์เสน่ห์มิรู้ลืม ในโปรแกรมเที่ยว 9 วัด แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรมจังหวัดเลย สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี

     นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่วัดจำนวนมาก และมีความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม แต่วัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ วัฒนธรรมล้านช้าง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดอาริยสงฆ์ อาทิ หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ศรีจันทร์ หลวงปู่คำดี หลวงพ่อขันตี และหลวงพ่อมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ เส้นทางเที่ยวทั้ง 9 วัดล้วนมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัด และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปสักการบูชา

 

เที่ยว 9 วัด แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรมจังหวัดเลย


     เส้นทางนี้ เริ่มจากวัดศรีสุทธาวาส (หลวงปูศรีจันทร์) วัดป่าศรีอภัยวัน (หลวงปู่ท่อน) วัดศรีคุณเมือง (คล้ายวัดเชียงทอง สปป.ลาว) วัดถ้ำผาปู่ (หลวงปู่คำดี ปภาโส) พระธาตุสัจจะ(คล้ายพระธาตุพนม) วัดโพธิ์ชัยนาพึง (พระพุทธรูปองค์แสน) พระธาตุศรีสองรัก (องค์พระธาตุคล้ายพระธาตุหลวง สปป.ลาว) วัดเนรมิตวิปัสสนา (พระพุทธชินราชจำลอง) วัดโพนชัย (พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน) และวัดม่วงไข่ (หลวงพ่อขันตี)
                      
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เลยทราเวล โทร. 0-4283-0741 E-mail: Loeitravel@hotmail.com และททท. สำนักงานเลย โทร. 0-4281-2812 /0-4281-1405 E-mail: tatloei@tat.or.th 

ที่มา : http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID=1658&NEWS=1