เดิน สมาธิ ไหว้พระ 9 วัด วิสาขะ พุทธบูชา ครั้งที่ 12

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เดิน สมาธิ ไหว้พระ 9 วัด วิสาขะ พุทธบูชา ครั้งที่ 12

วัดพระนอน เพชรบุรี

ขอเชิญร่วมงาน “เดิน สมาธิ ไหว้พระ 9 วัด วิสาขะ พุทธบูชา ครั้งที่ 12 “ ถือศีลห้า ลดละอบายมุข น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดพระนอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานรับเสื้อและเหรียญที่ระลึกฟรี โดยสามารถสมัครเข้าร่วมงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-426326