Chiang Mai GMS Fair 2010 มหกรรมสินค้า 6 ประเทศ ลุ่มน้ำโขง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / Chiang Mai GMS Fair 2010 มหกรรมสินค้า 6 ประเทศ ลุ่มน้ำโขง

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงาน มหกรรมสินค้า 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง” หรือ “Chiangmai GMS Fair 2010” ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. – 3 ต.ค. 2553 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) จังหวัดเชียงใหม่

 

Chiangmai GMS Fair 2010

 

กิจกรรมภายในงาน มี การออกร้านจำหน่ายและจัดแสดงสินค้า OTOP, SMEs, OPOP, ผลิตภัณฑ์เด่นทั่วประเทศ สุดยอดสินค้าและบริการจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (กลุ่มประเทศ GMS : Great Maekhong Sub-region) กว่า 600 ร้าน การประชุมวิชาการนานาชาติ การแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ GMS และการแสดงของกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นประจำทุกวัน ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานดังกล่าวด้วย

 

Chiang Mai GMS Fair 2010

 

ที่มา:

หนังสือขอความอนุเคราะห์ ปชส. ที่ ชม.0015/ว 1282 จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่