เซ็นทรัลฯ รามอินทรา เชิญร่วมงานวันฮาโลวีน Halloween Costume Contest

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เซ็นทรัลฯ รามอินทรา เชิญร่วมงานวันฮาโลวีน Halloween Costume Contest

เซ็นทรัลฯรามอินทรา จัดงานวันฮาโลวีน Halloween Costume Contest

 

image

ขอเชิญชวนน้องๆ หนูๆ ชาย-หญิง อายุ 5 -12 ปี มาประกวดแบบคู่ดูโอ ประกอบด้วยผู้สมัคร (หลัก) และคู่หู (ไม่จำกัดประเภทและวัย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง, เพื่อน, สัตว์เลี้ยง, สิ่งของ, ตุ๊กตา, เก้าอี้ หรืออะไรก็ได้) พร้อมทั้งแต่งกายแบบผีๆ ที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นที่สีสันของเสื้อผ้า ใช้เวลาการแสดงไม่เกิน 3 นาที

 

ติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมแนบภาพถ่าย ขนาด 4×6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (เต็มตัวและครึ่งตัว) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.centralplaza.co.th หรือสามารถสอบถมรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2790-3000 ต่อ 1234

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ชายและหญิง อายุ 5 -12 ปี บริบูรณ์(ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
– การประกวดรายการนี้จะเป็นแนวการประกวดแบบคู่ดูโอ ประกอบด้วยผู้สมัคร (หลัก)และ ดูโอ
(ไม่จำกัดประเภทและวัย ตามระบุข้างต้น)
การแต่งกายในการประกวดจะต้องมีชุดแต่งกายแบบผีๆ ที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นที่สีสันของเสื้อผ้า
– ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา และเมื่อไม่สามารถมาได้ตามเวลาที่นัดหมายจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

กติกาการประกวด

*การประกวดรอบแรก
จะ เป็นการประกวดการโชว์เดินแบบเสื้อผ้าของผู้เข้าประกวดการแข่งขัน และจะมีการคัดเลือกจากคณะกรรมการการประกวด เพื่อให้ได้ 10 คน ที่จะผ่านเข้าไปสู่การประกวดรอบที่2
(เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการจะดูที่ไอเดียเสื้อผ้า และลีลาในการเดินแบบโชว์ของผู้เข้าประกวดแต่ละคู่)

 

*การประกวดรอบสอง
จะเป็นการประกวดการแสดงความสามารถ ของผู้เข้าการประกวดของแต่ละคู่ และจะมีการคัดเลือกจากคณะกรรมการการประกวด เพื่อให้ได้ 5 คน ที่จะผ่านเข้าไปสู่การประกวดรอบที่สาม
(เกณฑ์การตัดสิน จะตัดสินใจในการโชว์การแสดงของแต่ละคู่ ความสัมพันธ์อันพร้อมเพรียง)

 

*การประกวดรอบสาม
จะเป็นการตัดสินหาผู้ชนะเลิศในการประกวด โดยเป็นการตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมงาน และคณะกรรมการ (เกณฑ์การตัดสิน จะตัดสินใจจากไหวพริบจากการตอบคำถามของผู้เข้าประกวด)

รางวัลในการประกวด
รางวัลผู้ชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อม มงกุฎ Super Color Ghost , สายสะพาย, พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองอันดับที่หนึ่ง ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองอันดับที่สอง ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัล Popular Vote ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร