ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย ปี 2552

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย ปี 2552

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552

 

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ

เป็นประเพณีบูชาด้วยประทีปที่มีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ตามที่ปรากฏหลักฐานในหลักศิลาจารึกพ่อขุนราม คำแหงหลักที่ 1 มีข้อความกล่าวถึง การเผาเทียน เล่นไฟ ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของอาณาจักรสุโขทัย เมื่อกว่า 700 ปีก่อน ซึ่งได้คลี่คลายมาเป็นประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟในปัจจุบัน โดยมีการแสดงแสง-เสียง จำลองบรรยากาศงานเผาเทียน เล่นไฟสมัยสุโขทัย ให้ผู้คนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ชื่นชม

 

 

image  

 

 

กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552

 

วันที่: 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2552 

 

สถานที่: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 (วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12)

กิจกรรม

เวลา 05.30 น.  พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน 
– ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป
– พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
  เวลา 07.45 น. หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ
  ผู้บริหารสถานบันการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทุกฝ่าย
  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
  สมาชิกองค์กร ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชน ทุกเหล่า
  พร้อมกัน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาว-รีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

เวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัย ทุกพระองค์
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อ ขุนรามคำแหงมหาราช
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
– ประธานในพิธีถวายพวงมาลัยคล้องพระแสง
– ประธานในพิธีจุดเทียนชัยที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง
– พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและบูรพกษัตริย์
– เจ้าหน้าที่จุดธูปมอบให้พราหมณ์ในพิธีและมอบให้ประธานในพิธี
  และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปปักบนเครื่องบวงสรวง
– เสร็จพิธีพราหมณ์
– รำบวงสรวง
– สวดสรภัญญะ
– เสร็จพิธีบวงสรวง

 

เวลา 09.45 น. พิธีสงฆ์ (ดำเนินการต่อเนื่องจากพิธีบวงสรวง)
– พระสงฆ์ 10 รูปพร้อม ณ บริเวณ พิธีข้างลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พิธีกรอาราธนาศีล
– ประธานสงฆ์ให้ศีล
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
– ประธานในพิธีประจำ ณ แท่นพิธี
– ประธานจัดกล่าวรายงาน
– ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทงฯ ประจำปี 2552
– ประธานในพิธีลั่นฆ้อง 3 ครั้ง พนักงานจุดพลุ ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
– พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
– ประธานในพิธีและคณะถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– พระสงฆ์อนุโมทนา (เสร็จพิธีสงฆ์)

 

เวลา 10.00 น. – ตั้งองค์กฐิน ณ บริเวณลานลานโพธิ์

 

เวลา 11.00 น. – การประกวดโคมชักโคมแขวน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
– กิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาท้องถิ่นสุโขทัย ณ บริเวณลานวัฒนธรรมด้านหลังวัดชนะสงคราม
– การแข่งขันและการแสดงกีฬาพื้นบ้าน ณ บริเวณลานกีฬาพื้นบ้านหน้าวัดมหาธาตุ
– การแข่งขันหมากรุกไทย
– การแสดงกระบี่กระบอง
– การสาธิตมวยคาดเชือก
– การสาธิตว่าวไทย
– การสาธิตพุทธศิลป์สุโขทัย ณ บริเวณลานโพธิ์ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

เวลา 16.00 น.
– การแสดงหมากรุกไทย(คน) โดยใช้นักแสดงจากนาฎศิลป์สุโขทัย
  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
– การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยสมัยกรุงสุโขทัย ณ ศาลา 4 หลัง

 

เวลา 17.00 น.
– การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม บริเวณวัดสระศรี บริเวณ
  หน้าประตู ทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้านประตูใหญ่ และบริเวณวัดตระพังเงิน

 

เวลา 18.00 น. – กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ณ หน้าวัดมหาธาตุ

 

เวลา 19.30 น. – การแสดงประกอบแสง เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ

 

เวลา 20.00 น. – การแสดงนาฎศิลป์ 4 ภาค ณ โรงละครกลางแจ้ง

 

เวลา 21.00 น. – การแสดงโขน ณ บริเวณด้านหลังวัดชนะสงคราม

 

เวลา 22.30 น. – การแสดงตำนานเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ณ บริเวณสระน้ำตระพังตระกวน

 

 

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 (วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12)

กิจกรรม

เวลา 05.30 น.
– พิธีรับอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน
– ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์  9 รูป
– พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

เวลา 09.00 น.
– ขบวนแห่ผ้ากฐินทาน ไปทอดถวาย ณ วัดตระพังทอง

เวลา 09.30 น.
– ขบวนแห่งพระเวสสันดร และตัวละครเทศน์มหาชาติ เริ่มขบวนที่หน้าศาลเจ้า
  ปู่ผาดำ ไปสิ้นสุด ณ บริเวณลานวัฒนธรรม

เวลา10.00 น.
– การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน หมากรุกไทย (รอบชิงชนะเลิศ) ณ บริเวณลานกีฬา
  พื้นบ้านหน้าวัดมหาธาตุ
– การแสดงกระบี่กระบอง
– การสาธิตมวยคาดเชือก
– การสาธิตพุทธศิลป์สุโขทัย ณ บริเวณลานโพธิ์ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เวลา 11.00 น.
– จัดแสดงกระทงเล็ก พนมหมาก พนมดอกไม้
  ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เวลา 16.00 น.
– การแสดงหมากรุกไทย(คน) โดยใช้นักแสดงจากนาฎศิลป์สุโขทัย ณ ลาน
  พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
– การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยสมัยกรุงสุโขทัย ณ ศาลา 4 หลัง

เวลา 17.00 น.
– การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม บริเวณวัดสระศรี และบริเวณวัดตระพังเงิน

เวลา 18.00 น. – กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ณ หน้าวัดมหาธาตุ

เวลา 19.00 น.
– ชมขบวนอัญเชิญพระประทีป และกระทงพระราชทาน
  ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุโขทัย

เวลา 19.30 น. – การแสดงประกอบแสง เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ

เวลา 20.00 น. – การแสดงนาฎศิลป์ 4 ภาค ณ โรงละครกลางแจ้ง

เวลา 21.00 น. – การแสดงโขน ณ บริเวณด้านหลังวัดชนะสงคราม

เวลา 22.30 น. – การแสดงตำนานเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ณ บริเวณสระน้ำตระพังตระกวน

 

 

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)

กิจกรรม

เวลา 05.30 น.
– พิธีรับอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน
– ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์  9 รูป
– พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

เวลา 08.00 น.
– กิจกรรมขบวนอัญเชิญพระประทีป กระทงพระราชทานแห่รอบเมืองสุโขทัยธานี

เวลา10.00 น.
– ประกวดการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาท้องถิ่นสุโขทัย
  ณ ด้านหลังวัดชนะสงคราม (รอบชิงชนะเลิศ)
– การสาธิตพุทธศิลป์สุโขทัย ณ  หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เวลา 13.45 น.
– ขบวนอัญเชิญพระประทีป และกระทงพระราชทาน ขบวนแห่ประเพณี
  วัฒนธรรม 9 อำเภอ กระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชักโคมแขวน พนมหมาก
  พนมดอกไม้ ขบวนนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  ประธานต้อนรับขบวนแห่พระประทีปฯ ณ บริเวณตระพังตาล

เวลา 16.00 น.
– การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยสมัยกรุงสุโขทัย ณ ศาลา 4 หลัง

เวลา 17.00 น.
– การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม บริเวณวัดสระศรี บริเวณ
  หน้าประตู ทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด้านประตูใหญ่ และบริเวณ
  ข้างสระน้ำตระพังตาล

เวลา 17.30 น.
– ประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็กโคมชักโคม
  แขวนพนมหมากพนมดอกไม้ หมากรุกไทย นางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ
  และ ผู้ชนะการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่นสุโขทัย
  ณ บริเวณเวทีกลางหมู่บ้าน วัฒนธรรมด้านหลังวัดชนะสงคราม

เวลา 18.00 น. – กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ณ หน้าวัดมหาธาตุ

เวลา 19.30 น. – การแสดงประกอบแสง-เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ (รอบแรก)

เวลา 20.00 น. – การแสดงนาฎศิลป์ 4 ภาค ณ โรงละครกลางแจ้ง

เวลา 20.30 น. – กิจกรรมอาบน้ำเพ็งในวันสิ้นวสันตฤดู ณ บริเวณปริมณฑล

เวลา 21.00 น.
– การแสดงประกอบแสง – เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ (รอบที่ 2)
– การเล่นสักวา ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตะกวน)

เวลา 21.30 น.
– พิธีเผาเทียนเล่นไฟ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง
  มหาราชโดยเชิญประธานจุดตะคันใหญ่

เวลา 22.00 น. – กิจกรรมตำนานเรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์

เวลา 23.00 น.
– พิธีอัญเชิญพระประทีปและ กระทงพระราชทาน ลงลอยเป็นปฐมฤกษ์
  ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน) โดยประธานในพิธี
– การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตะกวน)

 

 

image  

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย  055-616-228-9 หรือ ทางเว็บไซต์  WWW.TOURISMTHAILAND.ORG/SUKHOTHAI
–  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055-612-286

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก:

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย 
www.loikrathong.net

http://1081009.tourismthailand.org/view_news.php?id=148

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=orni&month=11-2008&date=08&group=2&gblog=41

 

ลอยกระทงออนไลน์