ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย  

วันที่  10 – 12 พ.ย. 2551ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณี วิถีชีวิตที่สำคัญของคนไทย ที่สืบสานเกิดเป็นประเพณีคงความเป็นเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมอันดีงาม “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2551” ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2551 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

image 

วันลอยกระทง

ททท. สำนักงานพิษณุโลก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย”  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสงเสริมการเดินทางท่องเที่ยว และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย และในปีนี้ท่านจะได้พบกับบรรยากาศแบบสุโขทัยโบราณ โดยเน้นความขลึมขลัง ใช้แสงสว่างภายในงานจากการจุดตะเกียง และโคมปักบนกระบอกไม้ไผ่ เท่านั้น สมกับที่มีการกล่าวไว้ในจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 28-23 ว่า “เสียงพาทย์ เสียงพิณ เสียงเลื้อน เสียงขับ ใครจักมักเลื้อน ใครจักมักหัว เมืองสุโขทัยนี้มี 4 ปากประตูหลวง เที้ยรคนย่อมเสียดกัน เข้ามาดูท่านเผาเทียน ท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี้มีดังจักแตก” รวมถึงกิจกรรมและการแสดงมากมาย อาทิ ขบวนอัญเชิญพระประทีป และกระทงพระราชทาน  กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข  การประกวดโคมชัก-โคมแขวน  การแสดงแสงสีเสียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัย ต้นกำเนิดประเพณีการลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ  กิจกรรมการเผาเทียน เล่นไฟ หรือดอกไม้ไฟนานาชนิดหลายรูปแบบ ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ 

image 

วันลอยกระทง

ในปีนี้ผู้เข้าร่วมเดินขบวน เจ้าหน้าที่ และพ่อค้าแม่ค้า จะแต่งตัวด้วยชุดแต่งกายแบบสุโขทัยโบราณ และขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมงาน เพื่อให้ได้บรรยากาศแบบสุโขทัยโบราณ “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ” มีกำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่  10 – 12   พฤศจิกายน 2551 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสอง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ตามประเพณี         

กิจกรรม  กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข การแสดงแสง-เสียง ขบวนแห่กระทงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่โคมชัก โคมแขวน การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของสุโขทัย การเล่นไฟ พลุ ตะไล ไฟพะเนียง และผิตภัณฑ์ของดีสุโขทัย ตระการตาด้วยขบวนแห่กระทงใหญ่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผู้เข้าร่วมงาน “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” ประจำปี  2551 สามารถหาซื้อบัตรชมการแสดงแสง-เสียง เรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัย ได้ที่สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 0-5561-1619  และ  0-5561-4304

สอบถามรายละเอียด

– สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 0 5561 1666, 0 5564 7544 

– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5525 2742-3

– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 0 5561 1619, 0 5561 4304  ทุกวันในเวลาชาชการ (08.30 – 16.30 น.)  

Website : www.loikrathong.net , www.sukhothai.go.th

ลอยกระทงออนไลน์