พืชสวนโลก มหกรรมงานพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

Home / ข่าวท่องเที่ยว / พืชสวนโลก มหกรรมงานพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

    พืชสวนโลก
The International Horticultural Exposition:

Royal Flora Ratchaphruek 2011

 

     เตรียมตัวบินขึ้นเหนือพร้อมแอ่ว งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ หรืองานพืชสวนโลกครั้งใหญ่แห่งปี 2554 นี้ กัน ระหว่าง วันที่  9 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นระยะเวลา 99 วัน  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปเที่ยวกันเยอะๆพืชสวนโลกครั้งนี้ จัดจริง ยิ่งใหญ่จริง ความตระการตาพืชพรรณนานาชนิด กำลังรอท่านอยู่…


      มหกรรมพืชสวนโลก Royal Flora Ratchaph

งานพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554

 

      กระทรวงเกษตรฯ ยืนยัน งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ปลายปีนี้จัดยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง พระราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ตระการตาด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิดในรูปของการจัดสวน และการประกวด พืชพรรณต่างๆ มากมาย ภายใต้แนวคิด ทัศนคติสีเขียว ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน

 


งานพืชสวนโลก

 

         นาย ธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 หรือ The International Horticultural Exposition: Royal Flora Ratchaphruek 2011 (งานพืชสวนโลก 2554)ว่า ได้มอบหมายให้ บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ทำหน้าที่บริหารจัดการงาน การดำเนินการประชาสัมพันธ์งาน รวมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมงานการแสดงต่างๆ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บนพื้นที่ 470 ไร่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2555 รวมระยะเวลา 99 วัน  


 

งานพืชสวนโลก

 

          สำหรับ วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานมหกรรม พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 3 วโรกาสสำคัญของคนไทย นั่นคือ ในปี 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ภายในงานจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร พระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของทั้ง 3 พระองค์ และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพในด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี ด้านพืชสวน ของไทยที่มีความก้าวหน้าไม่แพ้ประเทศอื่น ๆ อันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพพืชสวนมีความรู้ประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพของตนเองก้าวหน้ายิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการส่งออกผลิตภัณฑ์พืชสวนไทยสู่ตลาดโลก      

 

งานพืชสวนโลก

 

 

       สำหรับ กิจกรรมหลักๆ ใน งานพืชสวนโลก แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ นิทรรศการต่างๆ การประชุมทางวิชาการด้านพืชสวนระดับชาติและนานาชาติ และการจัดประกวดพืชสวนชนิดต่าง ๆ โดยในส่วนของนิทรรศการนั้น เช่น นิทรรศการใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา มหาราชา เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพในด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของทั้ง 3 พระองค์ นิทรรศการสวนนานาชาติ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร นิทรรศการด้านพืชสวนและเทคโนโลยีการเกษตรระดับชาติและนานาชาติ ที่ใช้แนวคิด 3Gs และ 3Rs 
          

       จุดเด่นของ งานพืชสวนโลก ในครั้งนี้ที่น่าสนใจ คือ กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า Giant Flora Wheel สูงกว่า 40 เมตร เมื่อขึ้นไปแล้วสามารถชมทิวทัศน์ภายในบริเวณงานได้ทัหมด สวนแสงแห่งจินตนาการ Imagination Light Gardens โดยเนรมิตดวงไฟนับล้านดวงกับผีเสื้อเรืองแสงเต้นรำ พร้อมเสียงดนตรี และสวนเยาวชนรักษ์โลก Kids’ Eco Park เป็นนิทรรศการและกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ปลูกฝังการลดโลกร้อนและรักธรรมชาติให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

 

 

งานพืชสวนโลก 2554 ครั้งนี้ ยังจับมือกับ สมาคมกีฬาปีนหน้าผา เพื่อผลักดันนักกีฬาสุ่ซีเกมส์ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ งานพืชสวนโลก ที่ยุโรป อีกด้วย

 

สำนักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ

ราชพฤกษ์ 2554

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมประชาสัมพันธ์

http://travel.mthai.com/royalflora/

E-mail:pr@royalflora2011.com 

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.025752415-7 มาร์เก็ต-คอมส์

(ภาพจาก Thaipr)

 

ชมภาพบรรยากาศงานพืชสวนโลก 2554 ได้ที่นี่