ประเทศไทย คว้ารางวัล Destination of the Year ครั้งที่ 5 จาก TTG Travel Awards 2013

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ประเทศไทย คว้ารางวัล Destination of the Year ครั้งที่ 5 จาก TTG Travel Awards 2013

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้ารับรางวัล “ Destination of the Year ” ในงาน TTG Travel Awards 2013 โดยมีบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

ประเทศไทย คว้ารางวัล Destination of the Year ครั้งที่ 5 จาก TTG Travel Awards 2013

รางวัล TTG Travel Awards จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 โดยบริษัท TTG Asia Media’s Travel Trade Publishing Group ผู้ผลิตนิตยสารด้านการท่องเที่ยว Thailand Travel Gazette (TTG) เพื่อมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีการทำงานโดดเด่นเป็นเลิศ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Travel Supplier, Travel Agency, Travel Hall of Fame และ Outstanding Achievement

ประเทศไทย คว้ารางวัล Destination of the Year ครั้งที่ 5 จาก TTG Travel Awards 2013

สำหรับเกณฑ์การพิจารณา รางวัลในแต่ละประเภทผลการตัดสินจะได้จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารและสื่อใน เครือ TTG กว่า 120,000 ราย ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2556 ยกเว้นประเภท Outstanding Achievement ซึ่งประเทศไทยได้รับรางวัลDestination of the Year ” จะเป็นเพียงรางวัลเดียวที่มีผลการตัดสินมาจากการพิจารณาของบรรณาธิการ TTG Asia Media’s Travel Trade Publishing group

นายสุรพล กล่าวว่า “รางวัลที่ประเทศไทยได้รับในวันนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกท่าน ที่ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับ นานาชาติ เนื่องจากทุกวันนี้ ตลาดการท่องเที่ยวมีการแข่งขันสูงขึ้น ททท. จึงมีนโยบายสร้างการรับรู้ไปสู่นักท่องเที่ยวถึงความคุ้มค่า ประสบการณ์ที่น่าจดจำ และความหลากหลายของสินค้าและบริการ ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี”