งานบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม

งานบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม

งานบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม

สนามหน้าที่ว่าการ อ.เมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2557 งานเฉลิมฉลองในช่วงต้นฤดูการทำนา และตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของชาวอีสาน ชมขบวนแห่บุญเบิกฟ้าพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ

ติดต่อสอบถาม จังหวัดมหาสารคาม โทร. 043-777115

ขอบคุณข่าวสารจาก ททท. ภาคอีสาน