งานนมัสการพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานนมัสการพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

งานนมัสการพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

งานนมัสการพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

พระบรมธาตุนาดูน  อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระบรมธาตุนาดูน นมัสการและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ ปฏิบัติธรรม  วิปัสสนา ทำบุญตักบาตร 108 ประจำวันเกิดพระปัญวัคคีย์ สวดมนต์ฟังธรรม ชมขบวนแห่ประเพณีสิบสองเดือน และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน

ติดต่อสอบถามกองทุนพระธาตุนาดูน โทร.043-797129

ขอบคุณข่าวสารจาก ททท. ภาคอีสาน